"A balanced Mind is a peaceful Mind"

Linker- en rechterhersenhelft

Om te beginnen zal ik iets moeten vertellen over de titel, met name het woord ‘middellijn’. Hiermee wordt namelijk de hele lijn bedoeld die het lichaam in een linker- en rechterkant verdeelt. De term wordt veelal gebruikt in het werken met kinderen en hun motorische ontwikkeling. Waar ik het over wil hebben is de (samen)werking van onze linker- en rechterhersenhelft en met name wat er gebeurt wanneer je vanuit het hele brein kunt Zijn. Eigenlijk wanneer beide hersenhelften  sterk bij je zijn en waarbij je, mocht je een scan laten maken, kunt zien dat je hersenfuncties het meest actief zijn in het midden van je hersens. Een staat die verschillende namen kent: Balanced Mind of Hele Brein (Whole Brain). Middellijn en het hele brein klinkt lekker, maar eigenlijk wordt er hier het midden van je hersenen bedoeld, de hersenbalk ofwel Corpus Callosum.

Corpus Callosum - de middenbalk

Het Corpus Callosum, de hersen- of middenbalk, vormt de hoofdverbinding tussen beide hersenhelften en zorgt ervoor dat informatie kan worden uitgewisseld tussen beide hersenhelften. Het bestaat uit een bundel witte stof die ongeveer 200 miljoen zenuwuitlopers bevat. Wanneer bijvoorbeeld een object wordt waargenomen door de rechterhersenhelft, herkent de linkerhersenhelft het ook. Ruwweg geldt de regel dat de voorste delen van de hersenbalk ook de voorste hersendelen met elkaar verbinden en dat geldt ook voor de achterste hersendelen. Er is sprake van een gespleten brein wanneer het Corpus Callosum is doorgesneden. Soms wordt dit gedaan bij mensen die aan een ernstige vorm van epilepsie lijden en waarbij medicatie niet helpt. De epileptische haarden in de ene hersenhelft kunnen zo niet voor verstoring zorgen in de andere hersenhelft.

De hersenen

Het Centraal Zenuwstelsel (CZS) bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg.

Het Perifeer Zenuwstelsel (PZS) bevat alle zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel liggen en kent een sensorisch deel en motorisch deel. Het bevat ook het autonome zenuwstelsel en deze bestaat weer uit twee delen: het sympathische- en het parasympathische deel, respectievelijk het ‘gaspedaal’ en de ‘rem’.

Als wij iets nieuws leren worden er in de hersenen nieuwe verbindingen aangelegd en die breiden zich uit als we meer oefenen. Daarnaast is het samenwerken tussen beide hersenhelften van belang. Onze westers georiënteerde mind is erg gericht op de linker hersenhelft. Er wordt minder vaak een beroep gedaan op onze creatieve en intuïtieve geest.

Een mythe?

Met name de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft wordt op nogal verschillende manieren benaderd en opgevat, soms zelfs als een mythe gezien, maar vanuit de yoga filosofie is het al eeuwenlang bekend dat de linker- en rechterhersenhelft kwaliteiten hebben die verschillend zijn, maar zeker niet los staan van elkaar en waarbij het wenselijk is dat beide gebalanceerd samenwerken. Vanuit de yogafilosofie wordt er ook uitgebreid uitleg gegeven over de kwaliteiten en aansturing vanuit twee belangrijke energiebanen die worden aangemerkt als het mannelijke (verwarmend en voedend) en het vrouwelijke (verkoelend en verzorgend). In de medische wereld is duidelijk geworden dat elke hersenhelft in staat is taken uit te voeren waarin het niet gespecialiseerd is. En dat bij ernstig trauma of een beschadiging van een hersenhelft de andere hersenhelft de aangetaste functie voor een deel kan compenseren of overnemen.

“De overwinning van de geest op de geest! Alleen ons verstand kan ons uit de mazen van onze gedachten leiden om zo een stabiel patroon aan geestelijke activiteit te verkrijgen. Onze geest heeft namelijk niets anders dan zichzelf, de geest om te overwinnen. De menselijke geest wordt iedere keer weer uitgedaagd om te streven naar geestelijke bekwaamheid. Een vernieuwing van de geest betekent strijd met zichzelf aangaan. Het vindt een reden om te overwinnen wat onredelijk is. Onze geest is een mysterieuze kracht, het vindt logica om onlogische zaken te verklaren”

Vrij vertaald: Bron

Lemniscaat

De gebalanceerde beweging van de linker- en rechterhersenhelft is als een luie acht, de Lemniscaat. Hoe meer je kunt beschikken over de kwaliteiten van beide hersenhelften, hoe meer de activiteit zich concentreert in het midden van je brein.

Door middel van de vloeiende beweging die de Lemniscaat beschrijft beleef  je tegenstellingen maar brengt het je ook altijd weer naar je centrum, het stiltepunt. Het ritme van de natuur, het ritme van polariteit kun je zien als het symbool van de luie acht.

Polaire krachten zijn bijvoorbeeld:

Mannelijk Vrouwelijk

Zuur Basisch

Licht Donker

Actief Passief

Binnen Buiten

Denken Voelen

Elektrisch Magnetisch

Leven Dood

Plus Min

Hoe kun je beide hersenhelften balanceren

Hoe bereik je een balanced Mind

  • Door het doen van Kundalini Yoga! Binnen de Kundalini Yoga wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan het brein, haar meervoudige projecties en alle  facetten. In latere tijd veelal opgepakt door Mindfulness of aspecten vanuit de kinesiologie,  of Psych-K en andere. Over Kundalini Yoga kun je meer lezen, hier bijvoorbeeld, of hier. In de yogageschriften wordt vermeld dat de twee slangen de Ida en de Pingala, de twee belangrijke energiekanalen symboliseren, die verbonden zijn met respectievelijk de linker- en rechterneusgang. Deze twee kanalen staan voor vrouwelijk/mannelijk, maan/zon en koude/warmte. Uiteindelijk activeren deze twee stromen de kundalini die, eenmaal ontwaakt, stroomt door het centrale kanaal van de wervelkolom, de Sushumna. 
  • Een balanced Mind door middel van meditatie. Zelfs wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mediteren leidt tot een verandering van hersengolf activiteit en een hogere bewustzijnsstaat. Theta frequentie is het meest ideale niveau voor bepaalde soorten van zelfprogrammering en zelfgenezing. Je bent dan helder van geest. Yogi’s kunnen via meditatie in Theta staat los komen van hun emoties, daardoor kunnen ze met intentie en wil hun geest richten om hogere niveaus van bewustzijn te bereiken én om hogere doelen te verwezenlijken.
  • Door het ondergaan van (voet)reflexologie. Hierbij worden zones behandeld op bijvoorbeeld de voet, die in verbinding staan met organen in het lichaam. Door het stimuleren van de zenuwuiteinden op de voet stuur je signalen via zenuwbanen naar de corresponderende plek in het lichaam, met name de organen omdat deze worden geïnnerveerd vanuit de wervelkolom. Er wordt sterk uitgegaan van het balanceren van het lichaam met de verschillende technieken die er bestaan.
  • Het tekenen en kleuren van een mandala of het inkleuren van een geometrisch/kosmisch symbool. Er wordt een beroep gedaan op het creëren van symmetrie en met name bij het zelf tekenen zal je ervaren dat het doortrekken van symmetrie voor een bepaalde ‘irritatie’ kan zorgen, omdat ofwel links, ofwel rechts minder sterk de handeling verricht die je wenst. Voor de meeste mensen die ambidexter zijn, tweehandig en dus makkelijk met de linker- of rechterhand werken,  geldt in de regel dat ze veelal sterk actief zijn vanuit het midden van hun brein.
  • Het tekenen van een luie acht, lemniscaat. Herhaaldelijk dit symbool tekenen, ofwel echt op papier met pen of penseel, dan wel in de lucht of bijvoorbeeld buiten in de natuur in de aarde of het zand.Wanneer je een potlood gebruikt kan je het symbool ook lekker groot tekenen, op een groot vel, maar het kan bijvoorbeeld ook op twee vellen, met in iedere hand een potlood en waarbij je tegelijk de lemniscaten tekent.
  • Het kruislopen, dit wordt bij verschillende therapievormen gebruikt, ook bij kinderen, maar onder andere gebruikt bij een balans oefening bij PSYCH-K.
  •  Werken met het Caduceus symbool. Het leren kennen van dit symbool met diepe betekenis geeft inzicht in balans van de kwaliteiten van linker- en rechterhersenhelft of zijde van het lichaam. Over polariteit, de werkzame kracht in het universum, wat verschilt van dualiteit. Het leert ons over genezing, alchemie, het mannelijke en vrouwelijke en de werking van de belangrijkste energiekanalen in ons lichaam. Het laat de drie krachten van bewustzijn zien, de positieve, de negatieve en de neutrale of wel de negative, positive en neutral mind. Dat maakt de caduceus ook het symbool van onsterfelijkheid. Het vertegenwoordigt het idee dat goede gezondheid en intelligentie voortkomen uit een evenwichtige levenshouding. Door je te concentreren op je tegenpolen en deze te laten verstrengelen als de slangen om de centrale as, streef je naar Eenheid en gecentreerd zijn. Er bestaan twee actieve beginselen die een werking van aantrekken en afstoten aangaan. Bijna altijd aangeduid als het mannelijke en het vrouwelijke aspect. Het mannelijke is naar buiten gericht, zorgt voor expansie en het vrouwelijke is naar binnen gericht, zorgt voor introverte samentrekking. Deze vormen samen een staat van evenwicht en streven ook altijd naar evenwicht. Zoals het Yin en Yang symbool verbeeldt. We krijgen begrip wat betreft het principe  ‘mind over matter’, bewustZijn en groei én het verbinden van aarde en hemel, zo beneden zo boven!

PSYCH-K®​

Sinds kort ben ik PSYCH-K Fascilitator en ik heb nu al enkele mooie resultaten gezien bij cliënten waarbij we gebruik maakten van deze methode. Ontwikkeld door Rob Williams en bekender geworden door Bruce Lipton (“De Biologie van de Overtuiging”). Hoewel mijn praktijk nu op een laag pitje staat heeft deze methode een aantal cliënten een groot inzicht gegeven in hoe hun overtuigingen hen belemmerden en hoe makkelijk het is je brein een ander plaatje te laten afdraaien. Het heeft hen vooral laten zien hoeveel overtuigingen en negatieve, ondermijnende gedachten ons brein kan produceren en wát nu eigenlijk allemaal belemmerend werkt op onze geest. Daarnaast heeft het mijzelf geholpen om nog meer inzicht te gaan krijgen in wat mij belemmert en qua overtuigingen rond sluipt in de diepten van mijn geest. De methode maakt gebruik van de onderbewuste-, de bewuste- en de bovenbewuste geest. Ook maakt het gebruik van spiertesten en zo vraag je altijd een toestemming aan het onderbewustzijn en zijn de sessies geborgd en veilig.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kundalini Yoga alles bevat waar we heden ten dage zoveel over praten. Het werkt op het reduceren van stress, daarmee verlaagt het oxidatieve stress (wat schade zal toebrengen aan alle cellen in ons lichaam). Het werkt verjongend en genezend. Het zorgt voor een heldere en gebalanceerde, vredige geest, een meditatieve geest. Kundalini Yoga brengt een balans in onze onderbewuste-, bewuste- en bovenbewuste geest. Onze negatieve-, positieve en neutrale gedachtenstaat. Dus waarom deze methode? Omdat dit één van de weinige methoden is die zoveel onthecht en zo weinig vraagt qua tijd en actie…het is werkelijk een belangrijke methode voor het Nu! In een oerwoud van technieken en methode heb ik ervaren hoe snel en effectief PSYCH-K is, zonder werkelijk een waarde ergens aan toe te kennen. Totaal onthecht van Jou, maar wel van waarde voor Jou.

Vormvergelijkingen uit de natuur. (Hersen)koraal en walnoot. Laat de walnoot nou ook nog eens een goede noot zijn die, ongezwaveld, een effect heeft op de gezondheid van je hersenen.

Aandacht voor de Mind

In een workshop die gegeven wordt op zaterdagmiddag 15 september en zondagmiddag 23 september van 13 tot 16 uur wordt uitgebreid ingegaan op de Kundalini en het brein, de meditatieve geest, het balanceren van het sympathisch- en parasympatisch zenuwstel en het hele brein. Lees de informatie en hoe je je kunt opgeven op de Shamahuis website!

Polariteit en dualiteit

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Delen is lief

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht