De Wet van Drie is de wet van groei, proces en beweging. Het bestaat altijd uit twee die samen drie creëren. Er is geen beweging of een proces wanneer er maar twee zijn. Alles in ons universum werkt volgens het principe van drie om te scheppen en vooruitgang te boeken.

 


Flower of Life

 

Polariteit vormt de aard van ons universum. Aan de mens openbaart alles zich in twee polen, maar ergens ontmoeten die polen elkaar en ontstaat er een nieuwe energie. Eenheid bijvoorbeeld, kunnen we niet als één ervaren, de polariteiten vormen de Eenheid en die zijn absoluut in bestaan van elkaar afhankelijk. Om een hele waarheid te beschrijven heb je de tegenpool nodig. Wat ontstaat is het samengaan van delen dat meer is dan de som der delen. Op een ander niveau ontstaat een synergie. Door drieëenheid overstijgen we dualiteit.

 

Er bestaan twee actieve beginselen die een werking van aantrekken en afstoten aangaan. Bijna altijd aangeduid als het mannelijke en het vrouwelijke aspect. Het mannelijke is naar buiten gericht, zorgt voor expansie en het vrouwelijke is naar binnen gericht, zorgt voor introverte samentrekking. Deze vormen samen een staat van evenwicht en streven ook altijd naar evenwicht. Zoals het Yin en Yang symbool verbeeldt.

 


Heka, Egyptische god van het activeren van Ka (levenskracht), het aspect van de ziel die de persoonlijkheid belichaamt. God van gezondheid en heelheid

 

Je zou het ook als symbool kunnen kennen als de Caduceus, waar ik eerder al eens over geschreven heb. "De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum: mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest of in alchemistische termen: Sol/Luna en zwavel/kwik".

 

"De caduceus symboliseert in zijn geheel vrede, bescherming en in de alchemistische symboliek van Eenheid, genezing, die bereikt wordt door de verzoening van de tegenpolen. Het opgaan van het mannelijke en het vrouwelijke in elk organisme bewerkstelligt Eenheid waarbij goddelijke energie vrijkomt". En ieder die bekend is met (Kundalini) Yoga kent de principes Ida en Pingala. Verwijzend naar de twee Nadi's die slingeren langs je wervelkolom. Ida eindigt in de linkerneus, de Pingala in de rechter. Individueel regeren ze over respectievelijk het parasympatisch en het sympathisch zenuwstelsel. Samen werken ze aan een dynamische balans in het lichaam én scheppen ze de mogelijkheid om de Kundalini (levenskracht) te activeren die opwaarts stroomt door het centrale kanaal van de wervelkolom, de Sushumna. Meer over die kracht kun je teruglezen in het bericht over Slangenkracht.

 

 

De Wet van Drie
Geest-Ziel-Lichaam
Bewust-Onderbewust-Onbewust
Essentie-Functie-Vorm
Brahma-Vishnu-Shiva
Vader-Heilige Geest-Zoon
Goud-Platina-Zilver
Zon-Aarde-Maan
Onsterfelijk-Reïncarnatie-Sterfelijk
Elektronen-Protonen-Neutronen
(De Agaten Tafelen)

 

Drie bestaat dus bij de gratie van twee. Van twee polaire krachten, of staten van zijn, die levenskracht activeren of een nieuwe vorm doen ontstaan. Dit creëert een evenwichtige staat van zijn en een constante scheppende stroom. Bij het getal drie kun je gelijk denken aan een driehoek. De gelijkzijdige driehoek kan symbool staan voor de drie-eenheid of trinity waarvan de delen gelijkwaardig zijn. Dat kan zijn Heden, Verleden en Toekomst of datgene wat hierboven genoemd is. Het is één van de krachtigste en meest veelzijdige geometrische symbolen. Een driehoek met de punt naar boven staat voor het mannelijke en symboliseert vuur, leven, passie en goddelijkheid. Een driehoek met de punt naar beneden is een maanteken en staat voor het vrouwelijke en symboliseert de Grote Moeder, water, vruchtbaarheid, regen en hemelse genade.

 

Drieeenheid_Merkaba_Paul_Anthony_Stobbs
© Paul Anthony Stobbs

 

Een driedimensionale driehoek wordt tetraëder genoemd. Twee daarvan op elkaar wordt een octaëder genoemd. Dit zijn twee van de vijf Platonische Lichamen. De geometrische vormen, de vijf kosmische bouwstenen van de wereld. Op deze pagina onder 'de vier elementen' kun je meer informatie teruglezen over de platonische lichamen.

 

Twee driedimensionale driehoeken scheppen ook de Mer-Ka-Ba. Licht-Geest-Lichaam. De Merkaba is een kristallijn energieveld dat specifieke geometrische vormen in elkaar verenigt en die rondom het menselijk lichaam een doorsnede heeft van 18 meter. Het behoort tot de Heilige Geometrie. De Merkaba kun je activeren en dan helpt het jou in het proces van transformatie, je kunt ermee helen, het versterkt de band met je Hoger Zelf en die met de Bron, de universele scheppende kracht of de goddelijke kracht, hoe jij het maar ervaart. Het is een ademhalingstechniek die dit energieveld kan activeren. Het is er altijd al geweest en zal er altijd zijn, maar we kunnen het versterken.

 


© Laural Virtues Wauters Je kunt hierin ook de kubus van Metatron ontdekken

 

Onze geest kent ook drie krachten, het mentale negatieve; welke passief is, of ontkennend, het mentale positieve; welke actief is, of erkennend en het mentale neutrale. Het mentale neutrale, ook wel verbonden met het hartchakra is de plek waarvanuit alles neutraal is. In balans, in evenwicht. Het evenwicht van twee tegenpolen. Het bepaalt jouw interactie met de wereld.

 


Tree of Life Quabalah

 

De Kabbalah en de Boom des Levens is een pad dat je als individu loopt om ervaring op te doen en je bestaan op aarde te overstijgen. Je ervaart de geheimen des levens, van de Schepping en die van de Ziel. Je herkent in de afbeeldingen twee zuilen en een middenzuil. Een basis en een top. Wanneer je deze boom, schematisch, legt over het menselijk lichaam wordt duidelijk dat die twee zuilen kwaliteiten hebben die ook te verbinden zijn met de twee lichaamshelften. Het centrum is de centrale as in je lichaam. Daar waar de kundalini stroomt om aarde en hemel en hemel en aarde te verbinden. Je kunt de levensboom, schematisch, ook over de levensbloem en de merkaba leggen. Zo ontstaat er een transcendente staat van zijn. De Boom des Levens van de Kabbalah leert over Ontologie, Kosmogonie en Kosmologie. De logica, de ontwikkeling van het universum en een levensbeschouwelijk idee omtrent de herkomst van alles en het hoe en waarom we hier zijn.

 

Drieeenheid_Kabbalah

 

"Ever mind the rule of three,
three times what thou gives returns to thee,
This lesson well, to must learn,
Thou only gets what thou dost earn"

 

Vertaling: "Denk immer aan de Wet van Drie. Wat gij geeft, krijgt gij terug maal drie. Vergeet deze les in geen geval. Gij zult krijgen wat gij toekomen zal".

 

Binnen de Wicca traditie bestaat er de Wet van Drie. Het zegt dat wat je weggeeft drie maal sterker bij je terug komt. Dit is ook een 'wetmatigheid' wat je bij andere levensovertuigingen, filosofieën tegenkomt, het lijkt zelfs op de Wet van Oorzaak en Gevolg en de Wet van Karma. Ook weer één van de Universele Wetten waar de mens mee te maken heeft. De Wet van Drie zegt dat wat je doet, positief dan wel negatief, sterker bij je terug komt. Alle energie die je het universum instuurt, zal drie maal wederkeren naar de zender. Lichaam, Ziel en Geest zijn verantwoordelijk voor alle acties en hierop zal het dus ook wederkeren.

 

Bronnen:
Eigen website, zie links in de tekst
De Agaten Tafelen
Wicca wetten

 

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

 

Delen is lief

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht