In de afgelopen paar weken heeft het thema Voorspoed centraal gestaan in de lessen. We hebben kriya's gedaan om de uitstraling, de aura sterk te maken, om het hart te openen om zo voorspoed te kunnen ervaren vanuit een neutrale gemoedstoestand, zonder negativiteit, ontkenning en onzekerheid. Voor projectie, zodat je een krachtige en sterke focus hebt vanuit je hart met jouw wil om dan, datgene waar je je op concentreert, naar je toe te trekken. We hebben gewerkt om angsten los te laten, om de toekomst onbevreesd en zonder angst tegemoet te zien.

 

"Make no excuses for your desire to be prosperous; it is a divine desire that should be given divine expression".

 

- Yogi Bhajan

 

Lakshmi - Godin van Voorspoed en Welvaart

 

Met een positieve houding kan je jouw eigen capaciteiten ontwikkelen en ben je in staat te handelen naar de mogelijkheden die zich voordoen. Een negatieve houding of overtuiging betekent dat je jezelf ontkent en maakt onzeker en vaak ontstaat er een neerwaartse spiraal van nog meer zelfverloochende gedachten. Je eigenwaarde stijgt wanneer je 'nee' zegt tegen zelfvernietigend gedrag. Wanneer je inziet dat rijkdom altijd daar is, overal om je heen en voor iedereen beschikbaar, kan je je positiever instellen en dit zal weer zorgen voor welbevinden. Met gratie en door je eigenwaarde te erkennen, zullen je activiteiten en handelingen effectiever en doeltreffender zijn. Affirmaties kunnen je helpen om voorspoed aan te trekken en om je eigenwaarde te helpen verhogen.

 

Voorspoed creëeren in je leven betekent dat je te maken krijgt met de Kosmische Wet van Aantrekking. Datgene wat er in je leven gebeurt, je gevoelens, je emoties, daden en woorden creëeren een trilling en die trillingsfrequentie trekt soortgelijke frequenties aan. Dus lage trillingsfrequenties trekken nog meer lage frequenties aan en wanneer je veel angsten, schuldgevoelens of schaamte hebt, trekt dit meer van deze energie aan en is het moeilijker om positief te zijn. Positieve energie opent makkelijker kanalen om voorspoed aan te trekken. Wat er diep binnenin je verborgen ligt, zal zich aan de buitenkant manifesteren. De Kosmische Wet van Aantrekking heeft dus een relatie met de kracht van het denken, het hart en de wil.

 

"The Earth sings its green and gold song to the vastness of the heavens,

And the heavens beam back an illuminating answer that gilds all lives with aunlit glory.

 

No one would count the drops of water in the sea,

And God's leaves of grass are more numerous than Whitman's.

 

Reality is abundant, vast and Infinite, the endless giving of the endless Creator. There is no lack. Scarcity is a lie".

 

- Siri Kirpal Kaur Khalsa, "Green and Gold Song"

 

Athena - Godin van Welvaart en Vrede

 

© Joe Bergeron

 

Dan is er ook nog het schaarste-denken, een hardnekkig gedachtenpatroon die heel ver terug kan gaan in een familielijn, dus welke doorwerkt in ons collectieve geheugen en best lastig kan zijn om te doorbreken. Het is de overtuiging dat er niet genoeg is en dat jij het niet verdient om rijkdom te kennen. Dit is zelfontkenning. Het is je geboorterecht om voorspoed te kennen en je zegeningen te ontvangen, dat brengt geluk en tevredenheid. Daarbij is het wel belangrijk om je goed voor te stellen, te doorvoelen wat jij wenst en wat je doelen zijn. Maak dit zo helder mogelijk. Visualiseer altijd duidelijk je doel en plaats het in de tegenwoordige tijd, alsof het er al is.

 

Wees altijd dankbaar! Dankbaarheid uit zich bijvoorbeeld in het geven aan en delen met anderen, onbaatzuchtig. Je kunt dankbaarheid tonen in gebed, in meditatie of met een ritueel. De tiende is, misschien een ouderwetse vorm, een manier om jouw winst te delen met anderen die dit hard nodig hebben.

 

"One prosperous thought is more powerful than a thousand thoughts of failure".

 

- Yogi Bhajan

 

Godin Athena was naast de godin van Wijsheid, Schone Kunsten en Krijgskunst, ook de Godin van Welvaart en Vrede. Doordat ze Recht en Wet handhaafde werd ze als symbool van een beschaafde en vredige maatschappij gezien.

 

Fortuna - Godin van Welvaart en Geluk

 

De Romeinse Godin van het Geluk, Vrouwe Fortuna, wordt vaak afgebeeld met de Hoorn des Overvloeds. Ze wordt ook gezien als de Godin van het Lot of het Toeval. Ze wordt gelijkgesteld met Abundantia, overvloed en met de Griekse Tyche of Nemisis. Ze wordt ook wel afgebeeld staande op een (hemel)bol, waarmee de onzekerheid van het Lot wordt gesymboliseerd.

 

"Those who want to be prosperous have to learn to make others prosperous. If you cannot make others prosperous you cannot be prosperous...it doesn't matter what you try!"

 

- Yogi Bhajan

 

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

 

Delen is lief

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht