Hekserij

Natuurreligie

Sinds een tijd bekwaam en verdiep ik mij in Hekserij. Hekserij is een natuurreligie. Het gaat ervan uit dat alles bezield is, dat van alles een energie of straling uitgaat. Veel religieuze stromingen en levensbeschouwingen gaan over hetzelfde en heel veel wijsheid komt enigszins op hetzelfde neer, alleen zijn er verschillende benaderingswijzen en soms andere benamingen. Ook de manier waarop iets wordt uitgedragen kan verschillen. De manier waarop in Hekserij wordt omgegaan met de natuur, de elementen en de krachten in de natuur spreken mij aan en raakt ergens een punt in mij waardoor ik meer hiervan wil weten en waardoor ik er meer mee wil doen. Het feit dat in hekserij de liefde voor de natuur een belangrijke plek inneemt vind ik van grote waarde. Daarnaast vind ik het prettig dat er ruimte is om je eigen beleving te volgen.

Bezieling

Alles om ons heen is bezield en alles waar wij onderdeel van uitmaken kent cycli. Zoals de natuur, de maan en ook de mens een cyclus volgt, zo zijn er nog grotere cycli die onderhevig zijn aan universele wetten. Zoals de radertjes van het uurwerk van een klok de seconden, de minuten en de uren laten zien, zo zijn wij onderdeel van een groter geheel en van de universele cycli die als diezelfde radertjes in elkaar grijpen, van kleine wieltjes tot aan de grote wielen. Gedurende een jaar waarin de natuur haar seizoenen doorloopt, zo gaan wij ook door verschillende fases heen die gelijk zijn aan die in de natuur. Alleen erkennen wij dat vaak niet en daardoor leven we niet meer gelijk aan zo’n cyclus. Ik vind het van belang mij daarmee te verbinden en daarvan te leren, dat voelt goed.

Feesten

Binnen Hekserij worden de 13 maanfeesten (esbats) en de 8 jaarfeesten (sabbats) gevierd. Twee van de jaarfeesten vallen samen met de zonnewendes en twee met de nachteveningen. De andere vier zijn oogst- en landbouwfeesten. Tijdens een viering zit de kracht in het samen zijn, het samen delen en het samen uitvoeren van een ritueel. De kracht van de cirkel, waarbinnen alles veilig en beschermd is.

Polariteit

De oorsprong ligt in dezelfde Bron en die Bron is voor mij, in het allereerste beginsel, een onzijdige Bron van waaruit alles emaneert en dat is het goddelijke. Via verschillende lagen vloeit er een polaire kracht uit. Als dat niet zo was zou alles eenzijdig zijn. Ik ervaar het als een lemniscaat, een luie acht die in beweging is. Een beweging van het centrum naar het ene polaire uiterste weer via het centrum naar het andere uiterste, om zo naar balans te streven. Met het idee dat iets in balans is als dat voor lange tijd in het centrum kan zijn, maar zonder polaire krachten geen beweging. Het goddelijke betekent voor mij het extraverte, naar buiten gerichte mannelijke en het introverte, naar binnen gekeerde vrouwelijke.

God en Godin

De wereld zoals wij die kennen is polair en ook de natuurwetten en de wetten die gelden in het universum zijn polair. Op onze aarde, zoals wij leven, ontstaat uit die polariteit een dualiteit, wij ontlenen aan die polaire krachten een waarde, wij oordelen daarmee over de dingen om ons heen. Die doen zich dan aan ons voor als zijnde goed of fout of het goede en het kwade. Die polaire kracht is een wet, daar kan niets aan ontkomen en dat is daarom zo mooi. Na de dag komt de nacht en andersom, na activiteit komt een rustperiode, na koude komt de warmte en vice versa. Die polaire kracht is in alles aanwezig en is ook het mannelijke en het vrouwelijke. In Hekserij wordt daarom zowel de god als godin erkent, of beter gezegd het mannelijke aspect van de natuur en het vrouwelijke. Per slot van rekening bestaan wij allemaal uit die polaire krachten. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bestaan in alles.

Magie en magisch werk

Natuurlijk wordt hekserij in verband gebracht met magie en magische rituelen. Dat kunnen rituelen in het klein, maar ook in het groot zijn. Magie betekent voor mij een samenwerking met de energievelden om ons heen. Ik geloof dat je soms kan ingrijpen en met energie kan werken om een bepaald inzicht te krijgen of om een bepaalde uitkomst te creëren. Alsof je de snaren van een instrument bespeelt en zo het lied, de vibratie kunt wijzigen. Echter is het van groot belang dat het vanuit veiligheid wordt gedaan en met een positieve uitkomst, niet vanuit ego. De uitkomst van een ritueel gaat uit van het grote doel, het moet goed zijn voor alles en iedereen die erbij betrokken is. Je kunt invloed uitoefenen op een energieveld en voor zover het voor het grote geheel klopt, kun je hier en daar ingrijpen. Een heks kan zijn een vrouw met kennis van kruiden, planten en hun genezende werking en die magisch werk kan doen om genezing te bevorderen of om kwaad af te weren of om bewustzijn te creëeren. Een heks kan ook een persoon zijn die naar andere domeinen kan afreizen om kennis te vergaren voor een individu of een groep, vaak ook voor heling. Hij of zij kan optreden als een genezer. Vaak gaan ze buiten de gebaande paden en wagen zich in een gebied waar velen niet naartoe durven te gaan.

Mijn liefde

Mijn aantrekkingskracht tot Hekserij ligt in het bewust worden van de energie om mij heen, het aanvoelen van mijn eigen energieveld en dat van mijn omgeving. De kracht ervaar ik in het versterken van mijn focus en de projectie van een intentie. De kracht naar buiten richten om een gewenst resultaat te krijgen. Hekserij heeft ook te maken met kennis, je hebt wel kennis nodig om magie sterk te maken. Daarnaast steunt het om de maan- en jaarfeesten te vieren. Vooral omdat dit een wederkerige relatie oplevert, Hekserij is geen één-richtings-verkeer.

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht