Op veler verzoek, het verhaal over de Ziel en de Geest, eerder al verschenen in één van mijn nieuwsbrieven, maar nu dan geplaatst op mijn weblog zodat je het vaker kunt teruglezen als je wilt.

 

De Ziel

is de drager of het voertuig van de (eeuwige) Geest, het is van een geestelijke natuur. Het Sanskriet woord voor Ziel is Atman, dit betekent ook lucht. In veel talen betekent trouwens het begrip ziel adem, lucht of wind. Ziel is de essentie en waarheid van je wezen. Je ziel is jouw scheppende kracht en een vonk van de universele scheppende kracht, van de universele ziel. Jouw ziel is je leraar, een gids, voor je persoonlijkheid. Karaktereigenschappen van de ziel zijn: onvoorwaardelijke liefde, blijdschap, vreugde, gelukzaligheid, het vermogen om alleen te zijn, vrijheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, niet gehecht zijn aan persoonlijkheid, gemoedsrust, kalmte, wijsheid, verantwoordelijkheidsgevoel, intuïtie.

 

De Geest

Het bewustzijn is een aspect van de geest, ook wel spirit. Je bewustzijn gebruik je voor persoonlijke groei. Je bent je bewust dat de menselijke ziel zijn oorsprong heeft in, en onderdeel is van, een hogere werkelijkheid. De ziel is het onsterfelijke, niet-materiele deel. Het is onze essentie. Het is de drager van de eeuwige geest. Onze geest is ons denkvermogen, verstand en brein, maar het is ook ons wezen, hiermee drukken wij ons uit in de wereld. Het latijnse woord voor ziel anima en voor geest animus betekenen wind, spiritus betekent adem. Atman is het Sanskriet woord voor ziel en betekent lucht.

 

Met Geest wordt veel meer een levensenergie bedoeld, dat wat bruist en brandt (derde chakra) en een warmte die uitstraalt. Die Geest kan zuiver zijn, beheerst en bevrijd van oud karma en gehechtheden, maar vaker nog ervaar je ook de onbeheersbare vormen, de excessen als woede, hartstochtelijkheid, bezitterigheid, blinde jaloezie en ook het negatieve ego behoort hier toe. Dit zijn verslindende krachten. Wanneer je levensenergie kan stromen en uitstralen bouw je een krachtig aura op en hierin vindt de Ziel haar uiting. Onder de vleugels van de Geest kan die Ziel zich uitdrukken.

 

De beweging van energie in de chakra's

 

Levensaura's zijn de verbindingen tussen adem en gevoel. Wanneer je leeft gaat de adem door de organen, maar de levensaura's voltooien het werk van de stof en zijn de verbindingsdraden of -lijnen tussen de Geest en het stoflichaam.

 

Het Bewustzijn

De Vader, De Zoon en de Heilige Geest kun je, vanuit de yoga filosofie en het Hindoeïsme, zien als het Allerhoogste Scheppende Bewustzijn, ofwel het Universele Zelf dat Paramatma of Brahma heet. Je komt in contact met je Hogere Zelf, je innerlijke leraar (het Christusbewustzijn of Christus) die je leidt en begeleidt en woorden inbrengt van wijsheid en liefde. In de vorm van de levensstroom of adem, die ook door je Hogere Zelf stroomt ontvang je licht en bewustzijn. Bewustzijn is dus een aspect van de Geest. Dit stelt je in staat om op persoonlijk vlak te groeien. Je wordt je bewust dat de menselijke Ziel zijn oorsprong heeft in, en onderdeel is van, een hogere werkelijkheid. Je ontvangt de Geest en je geeft de Geest. Het is verwant aan de Ziel, in de betekenis dat het je essentie is, het wezenlijke. De Ziel is het voertuig ofwel de drager van de Geest. De Geest schenkt ons adem, gevoel, levensenergie en in ons stoffelijk lichaam is dit de zonnevlecht. Het centrum van je persoonlijkheid. Vlakbij de basis van je wervelkolom, je eerste chakra bevindt zich een ruimte die dan ook wordt gezien als de zetel van de Ziel.

 

De Geest omvat ook je waarneming, je gedachten, de mentale processen. Je geesteslichaam is ook het intellectlichaam en dit omvat ook weer het gevoelslichaam. Gevoel is leven en betekent liefde. Door de liefde ontwikkel je gevoel in de Geest. De Geest werkt naar bevrijding, zonder het stoffelijk lichaam ben je in staat om volledig op te gaan in de gevoelssfeer. In je stoffelijk lichaam voel je vanuit je krachtcentrum of levenscentrum, je zonnevlecht. Wanneer je uit je stoffelijk lichaam bent gaat de gevoelskracht over in de Geest.

 

Uit de Upanishad
"
Er is een Geest die verstand en leven, licht en waarheid en enorme ruimten is. Hij heeft alle werken en verlangens en alle geuren en smaken in zich. Hij omvat de hele wereld en heeft in stilte allen lief. Dit is de Geest die in mijn hart is, kleiner dan een graankorrel of gerstekorrel, een korrel mosterdzaad of kanariezaad. Dit is de Geest die in mijn hart is, groter dan de aarde, groter dan de lucht, groter dan de hemel zelf, groter dan al deze werelden" - Chandogya Upanishad.

 

© Judy Mastrangelo

 

Succes, geluk en voorspoed

in je leven zijn een resultaat van het leren beheersen van je Geest. Je Geest is een dienaar van je Ziel en niet de meester over je Ziel. Wanneer je deze twee leert verbinden, zal elke gedachte uit je Geest zich gaan manifesteren in je leven. Je hebt geleerd je gedachten helder en reeël te krijgen en in lijn met je Ziel, met wat je werkeliijk bent en dat is een weg naar geluk. Wanneer je je Geest volzit met onbewuste identificaties, emoties, patronen, intenties en gehechtheden, dan wordt de gedachte niet voor waar en waardevol aangezien, het is niet écht! Het is een masker, een valse gedachte en dit vormt altijd de basis voor zoveel foute oordelen en vruchteloze verbintenissen die je aangaat met personen, met je emoties of met goederen. Dit leidt uiteindelijk tot frustraties en een ongelukkig leven.

 

Het Gevoel

Als mens is het gevoel je essentie. Gevoel is leven en het leven is liefde. Daardoor ben je een goddelijk wezen, alleen hier gekomen om een menselijke ervaring op te doen, om in een stoffelijk lichaam te zijn, om te leren van de universele wetten die daarmee verbonden zijn. Let wel; emoties hebben in dit opzicht niets te maken met gevoel, maar met reacties op gedachten, wat we met onze zintuigen hebben ervaren. Medelijden, angst, jaloezie, schuldgevoel, woede, betekent jezelf verbinden met iets of iemand anders en dat is overgaan in een ander leven, dus geleefd worden. Een menselijke reactie, die we allemaal herkennen, maar die dus eigenlijk zinloos is. Het ontdekken van de kracht van je ziel, de facetten van je geest, je bewuste en onderbewuste gedrag is interessant en brengt je dichter bij eenwording.

 

In meditatie leer je je geest te trainen, in stilte naar binnen te gaan en daarmee vind je een manier om om te gaan met je gedachtepatronen en om jouw ware essentie te ervaren. Een goede meditatie breekt oude patronen en legt een kiem voor een nieuw patroon.

 

In het Watermantijdperk is het zo belangrijk om je zintuiglijk systeem te gebruiken om te groeien. Je brengt de zintuigen die je kreeg in je stoflichaam naar een hoger plan, middels je gevoel, je gratie en je compassie. Geven wij op volle kracht onze liefde? In zuiverheid, zonder er iets voor terug te verlangen? Het verstand, een goddelijke kracht, hebben we gekregen om ons pad te volgen. Om ons bewust te zijn. Gebruik je verstand om je op het hogere af te stemmen en om dat hogere inzicht wat licht, liefde en geluk is te gebruiken voor groei en voor je medemens en niet alleen voor je zelf. Gevoel is leven en het leven is al-omvattende Liefde!

 

Blijdschap, vreugde en gelukzaligheid

Het is leuk te vermelden dat er een nuancering zit in de betekenis van de woorden blijdschap, vreugde en gelukzaligheid, uit het engels happiness, joy and bliss. Blijdschap (happiness) is een persoonlijke reactie, vreugde (joy) is een kwaliteit van de ziel en gelukzaligheid (bliss) een kwaliteit waarbij je je verbonden voelt met je zielengroep, dit is nog een hoger, heler geheel van jezelf.

 

Verschillende indelingen

Er bestaan verschillende indelingen van de mens. Soms zijn het er twee: geest en materie of stof, soms drie: lichaam, ziel en geest. Het Jodendom kent er vier. Nefesh is de levensadem, Neshama is ziel en betekent lucht, Ruach staat voor de geest en heeft de betekenis van wind in beweging, ook wel adem. Guf is het lichaam, het aardse-spirituele wezen. Het Boeddhisme kent er vijf: de khandha's of de vijf groepen van bestaan. Rupa is de fysieke vorm van de werkelijkheid, de materie. Vedana is gevoel of gevoelens. Sanna is de perceptie of voorstelling. Sankhara zijn de intenties of gedachten, die bewust of onbewust je gedrag bepalen. Zowel mentaal als lichamelijk. Vinnana is aandacht of bewustzijn.

Delen is lief

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een reactie

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht