Prana in time

Prana in time

Een paar weken geleden stond de les in het teken van het zesde chakra, het Ajna chakra en verbonden met de hypofyse en alle functies die deze belangrijke ‘meester’ klier vertegenwoordigt: Heldere waarneming, perceptie, intuïtieve vaardigheden, inzicht, maar ook focus, een gebalanceerde werking van de linker- en rechterhersenhelft en projectie.

Een aantal oefeningen die we deden waren pranayamatechnieken. Ademhalingsoefeningen waar de nadruk vooral lag op de adem vasthouden. De terechte vraag aan het einde van de les ging over wat er gebeurt in je lichaam wanneer je de adem vasthoudt voor, in dit geval, 1 minuut en hieruit vloeide ook weer de vraag voort wat de betekenis is om in fases te ademen.

Zullen we dan maar eens focussen op de betekenis van tijd in samenhang met de ademhaling en prana?

De meeste mensen ademen zo gemiddeld 15 keer per minuut. Mensen die heel oppervlakkig ademen kunnen zelfs 24 keer per minuut ademen. Een veel gezondere ademhaling is wanneer je ademhaling per minuut rond de 8 keer ligt. Goed getrainde yogi’s kunnen hun ademhaling zelfs terugbrengen naar 4 tot 6 keer per minuut.

Ademfrequentie per minuut
11 keer: seksuele energie wordt in het lichaam gebruikt voor verjonging. Je behoudt controle over je gemoedstoestand en je gedachten
8 keer: voor creatieve kracht en positiviteit. Voor zelfcontrole, je vormt je eigen leven en leidt jezelf naar je bestemming. Voor standvastigheid en om trouw aan jezelf te blijven
7 keer: je hebt controle over je omgeving, over datgene wat jou omringt. Je bent in een productieve en positieve vorm
5 keer: hoe langzamer de adem, hoe langer je leeft. Voor meer mogelijkheden, geluk en onbegrensde kracht. Je psyche werkt voor jóu
4 keer: de pijnappelklier en hypofyse werken prima samen om een meditatieve staat te creëren. Je bent meer (zelf)bewust en hebt een versterkte visuele helderheid. Wanneer je emotioneel uit balans bent of focus mist, adem 4 keer per minuut
3 keer: tijdens meditatie is dit ongeveer het ritme van je adem. De formule voor een lang leven, kalmte, balans en intuïtie. Je mentale zorgen en problemen verdwijnen. Je ademritme wordt dan inademen in 7 seconden, adem verlengen voor 7 seconden en uitademen in 6 seconden
1 keer: ook wel bekend als de One Minute Breath (Eén minuut adem). Hierbij werken de linker- en rechterhersenhelft volledig samen. Je ervaart volledige kalmte en opent jezelf voor een spirituele ervaring. Er is volledige controle over het hormoonsysteem. In 20 seconden inademen, 20 seconden de adem verlengen en in 20 seconden uitademen. Je verkrijgt meesterschap over je ademhaling en iedere keer wanneer je bioritme van slag is of verzwakt, ga je vanzelf over naar de één minuut adem om het evenwicht weer te herstellen

In de les, bij workshops en tijdens de individuele sessies wordt er aandacht besteed aan al deze ritmes. Bij interesse in specifieke meditaties kun je contact met mij opnemen!

Adem is leven, adem is prana, levensenergie, de vitale levensstroom. Het is een levende godheid die jou 15 keer per minuut bezoekt

“Beheers het ritme van je adem en je beheerst je geesteshouding evenals je gedrag. Als je dát kunt, ben je perfect. Maak je geen zorgen; daarin heb je zekerheid. Je woorden zullen nooit onwaar zijn als je constant bewust bent van adem” – Yogi Bhajan

Het verlengen van de ademhaling
Naast de yogi ademhaling, de lange diepe ademhaling, zijn er meerdere manieren van ademhaling ofwel pranayama technieken: Nadhi Sodhana, de vuurademhaling of Kapalabhati, Cannon Breath, Sitali Pranayam. Daarnaast echter neemt het verlengen van de ademhaling op je in- en/of uitademing neemt ook een belangrijke plaats in.

Het moment tussen de ademhalingen in, verkeert je lichaam in een staat van ‘neutraliteit’, ook je geest verkeert dan in een neutrale staat van zijn. Je lichaam en geest zijn dan in een staat om te versnellen of om te ontspannen en te openen, maar ook om van neurotisch of verslavend gedrag af te komen.

De inademing verlengen: heeft effect op het sympathisch zenuwstelsel, dus dit werkt stimulerend en kan de bloeddruk wat doen stijgen.
De uitademing verlengen: heeft effect op het parasympathisch zenuwstelsel en dit werkt ontspannend en kan de bloeddruk tijdelijk doen verlagen.

Onderstaand vind je meditaties die je kunt doen om je te bekwamen in het verlengen van de adem:
Meditation for a Calm Heart
Caliber of Life Meditation
Meditation for a Stable Self
Composite Polarity Meditation

Ademen in segmenten
In 4 keer in- en in 1 keer uitademen: helend, stimulerend en geestverheffend
In 4 keer in- en in 4 keer uitademen: voor alertheid, helderheid en om de hormoonklieren te activeren
In 8 keer in- en in 8 keer uitademen: kalmerend en voor gefocuste concentratie
In 8 keer in- en in 4 keer uitademen: voor het verscherpen van je aandacht en energiegevend
In 4 keer in- en in 8 keer uitademen: kalmerend, blokkades opheffend en om los te kunnen laten

Onze ademhaling is heel bijzonder. Zonder de adem zouden we niet bestaan. Het draagt onze levensenergie met zich mee en we dragen het altijd bij ons. Elk moment van ons leven!

Voor bovenstaande geldt ook weer: als je geen ervaring hebt met deze technieken laat je eerst goed informeren voordat je met oefeningen aan de gang gaat! Neem contact op als je vragen hebt.

“Het is niet onze geest die het werk kan doen. Het is de adem. Dat is onze ticket naar vrijheid, evenwicht en naar een rustige, ontspannen geest. Als je de gedachten voor een paar minuten stil kunt zetten en je laat je adem komen en gaan en je laat jezelf meevoeren op die ademstroom, verzegelt het de hele dag” – Snatam Kaur

Bronvermelding:
“Praana, Praanee, Praanayam, exploring the Breath Technology of Kundalini Yoga” – Yogi Bhajan

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Over Waarheid

Over Waarheid

“Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such Nanak Hosee Bhai Such”

“Oorspronkelijke Waarheid
Waarachtig door alle tijden
Waar op dit moment
Nanak zegt, Waarheid zal altijd zijn”

Hoe relateren deze woorden zich tot jou? Hoewel de hierboven genoemde woorden van een orde zijn voorbij polariteit en zeker dualiteit, kun je ze ook ervaren als: Ik ben, was en zal altijd zijn – eindeloos bewustzijn.

Wat is een definitie van Waarheid? De dingen zijn zoals ze zijn! In tegenstelling tot wat ze voor onze zintuigen en beperkte verstand schíjnen te zijn! De Waarheid zetelt in het hart van het hart van alle wezens, groot of klein. Het Ware is voorbij polariteit en zeker voorbij dualiteit. Het Ware Zelf of het Ware is hier niet persoonlijk, dus er staat geen onwaarheid of onwaar Zelf tegenover. Waarheid is.

Voorbij polariteit is oneindig bewustzijn en daarin vind het Ik Ben (bewustzijn) de oorsprong. Waarheid is dat wat is.

“De waarheid gaat alle tegenstellingen te boven. Dualiteit is een droom. Het is een toestand van yin en yang, het is het één of het ander. Waarheid bevat geen enkel element van onwaarheid, en onwaarheid bevat geen waarheid. Er is alleen waarheid en illusie, en binnen de illusie is er alleen angst en ontkenning. Angst voor de waarheid is het fundament waarop Maya’s Paleis van Begoocheling is opgetrokken” – Jed McKenna

© een co-creatie van Shiloh Sophia en Flora Bowley

Waarheid, dat wat is

‘het Zelf is vrij van zonden, vrij van ouderdom, vrij van dood en verdriet en vrij van honger en dorst’

“Het Zelf is een zuiver, spirituele, in essentie goddelijke kern, die hetzelfde is in iedere man en vrouw op aarde, hetzelfde in iedere entiteit overal in alle grenzeloze gebieden van de onbegrensde ruimte, zoals wij ruimte opvatten. Als men nauwkeurig zijn eigen bewustzijn onderzoekt, zal men al snel weten dat dit het zuivere bewustzijn is dat wordt uitgedrukt in de woorden ‘ik ben’ – en dit is het Zelf, het Ik Ben”
Bron: G. de Purucker “Occulte woordentolk”

Paramatman

7 = Atman – goddelijke ziel, spirituele ego
6 = Buddhi – geestelijke ziel, monade – ontwaakte intelligentie
5 = Manas – hogere menselijke ziel, menselijke ego
4 = Kama – menselijke ziel, persoonlijke ego – begeerte, liefde, verlangen
Buddhi-Manas: kan zich manifesteren als aspiratie
Manas-Kama: kan zich manifesteren vanuit een vernietigende aard wanneer ze gebruikt wordt door de persoonlijkheid
3 = Prana – menselijke ziel, het persoonlijk ego – Prana, de levensadem – om het fysieke leven in stand te houden
2 = Linga-sarira – astrale ziel, dierlijke ego – het model of het astrale voorbeeld voor het fysieke lichaam
1 = Sthula-sarira – stoffelijke ziel, lichaam – het fysieke voertuig dat de zevenvoudige entiteit in staat stelt zich te manifesterenDe algemene betekenis van Atman is die van “Zelf”. Het hoogste deel van de mens, zuiver bewustzijn.

De algemene betekenis van Atman is die van “Zelf”. Het hoogste deel van de mens, zuiver bewustzijn.
De betekenis van Paramatman is die van ‘voorbij het zelf’ of ‘oorspronkelijke zelf’. Zelfloosheid is een kenmerk, het persoonlijke verdwijnt. Het betekent ook het hoogste of universele zelf. Het Ik Ben Bewustzijn.

Voor een afbeelding bij de cijfers en meer informatie, klik op deze link

Paramatman, of Hogere Zelf ben jij, maar in een niet fysieke dimensie. Het ware zelf heeft een voertuig en dat is het fysieke lichaam. Het Hogere Zelf, de bron van ons wezen, helpt je bij het vinden en uitvoeren van je levensdoel. Paramatman is zuiver en universeel bewustzijn en is eindeloos, onbeperkt en grenzeloos.

“Ons lichaam is niet meer dan een weerspiegeling van onze psychische gesteldheid, zoals onze ziel een reflectie en uitdrukking is van ons ware Zelf (atman). Het is dit ware Zelf, zo vertelt men ons, dat aan ieder deel van onze spirituele, psychische en fysieke geaardheid leven, kracht, gezondheid, gewaarwording, een blauwdruk en richting schenkt”.
Bron

“Wat jou afscheidt, wat jou isoleert, is je denken – dat is wat beperkingen schept, grenzen schept. En zodra die grenzen wegvallen, is het grenzeloos, oneindig” – U.G Krishnamurthi

“Ek Ong Kar
Sat Naam
Karta Purakh
Nirbho Nirvair
Akaal Moorat Ajoonee
Saibhang Gurprasaad
Jap!”

Zowel Yogi Bhajan als Osho vertaalden de Mulmantra met: Eén Schepper creëerde de Schepping, hij is één. Waarheid is zijn naam, Ongkar, de hoogste waarheid. Maker van alles. Onverschrokken, zonder rancune, onsterfelijk in tijdloze vorm, ongeboren, zelfverlicht. Hij wordt bereikt door de genade van de Guru, ofwel je innerlijke leraar. Mediteer!

Your True Self is your greatest power
“Somewhere in life you need to be you, not what your religion wants, not what your society wants, not what your country wants, not what your neighbors want. No, you have to be you. Then, serve all with a big smile on your face” – Yogi Bhajan

Bronnen:
“Spirituele Verlichting, bekijk het maar” en “Spiritueel Incorrecte Verlichting” – Jed McKenna
Blogbericht “De dood als poort naar wedergeboorte”
The Library of Teachings – Yogi Bhajan
“Occulte woordentolk” – G. de Purucker
Theosofienet: “Het zelf kennen”
“Een verkenning van de theosofie” – Het Theosofisch Genootschap

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

De zetel van de Ziel

De zetel van de Ziel

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen! Er is een ‘zetel van de Ziel’ en dat is de pijnappelklier of epifyse. Wanneer je geconcentreerd bent op dat punt en het kunt vasthouden ken je het ongekende en ben je je bewust van oneindig bewustzijn. Je hebt een realiteitservaring die voorbij de fysieke zintuigen reikt.

Laten we even teruggaan voordat we deze poort openden. Het blijft uitermate fascinerend hoe een gesprek met een cliënt of een les met yogi’s leidt tot een herleving en verdieping van een bepaald thema. Dat vind ik altijd een klein feestje en ben ik mensen dankbaar dat ik door het lesgeven ook zelf het leerproces blijf behouden. In relatie tot mijn eigen Ziel van groot belang.

Het Egyptische oog en het centrum van het hoofd
met o.a. de hypothalamus, hypofyse en pijnappelklier

“Binnenin jou is een Ziel die geen grenzen of beperkingen gehoorzaamt. Het is zo puur en stralend als God” – Yogi Bhajan

De plek die voorbij gaat aan tijd en ruimte, grenzeloos en niet beperkt is, is de pijnappelklier en het lijkt erop dat zelfs de wetenschap gaat bekennen dat dit misschien wel die ‘spirituele klier’ (of molecuul) is waar in ieder geval al zoveel mystieke scholen over vertellen en al eeuwen melding over maken.

In het centrum van de hersenen bevindt zich de hypothalamus en deze reguleert het autonome zenuwstelsel en de endocriene hoofdklier, de hypofyse. Deze is in staat een magnetisch veld te creëren, omdat er magnetische kristallen in de buurt liggen. Wanneer de hypofyse wordt gestimuleerd, vanuit het derde oog, de plek tussen je wenkbrauwen, voert het een bepaalde magnetische invloed of druk uit op de pijnappelklier. De pijnappelklier is een magnetische sensor die dus reageert op het magnetisch veld dat ontstaat in het hoofd, maar reageert ook op de straling van het magnetisch veld dat de aarde zelf veroorzaakt. De Noord- en Zuidpool, zon en maan beïnvloeden het aardmagnetisch veld. De mens echter heeft ook veel straling gecreëerd, in de vorm van zendmasten, GSM netwerken, Wifi, magnetrons en satellieten. Deze kunnen dus negatief inwerken aangezien dit een heel andere frequentie heeft dan het aardmagnetisme. De pijnappelklier reguleert zaken als stemming, buitenzintuiglijke waarneming en slaap en je kunt wel bedenken welke schade er kan worden toegebracht wanneer de pijnappelklier haar werk niet goed kan doen.

Ajna en Sahasrara, een beetje uitleg over het zesde en zevende chakra
Je ontkomt er niet aan, de chakra’s. Er is uitleg nodig over deze twee zeer belangrijke energiecentra in ons lichaam.

Het zesde chakra, Ajna, ook wel derde oog genoemd, staat in verbinding met de hypofyse, de meesterklier. De plek waar de verbinding van tegenstellingen plaatsvindt. Het Ajna chakra is het commando centrum. Hier bereik je de volledigheid en het opgaan in het geheel van je persoonlijkheid, de plek van het verbinden. Je weet intuïtief de richting waar je naar toe wilt gaan in je leven. De drie rivieren van innerlijke energie, Ida, Pingala en Sushmuna, komen samen bij het Ajna chakra. Het chakra dat ook wel ‘het oog dat voorbij de twee fysieke ogen gaat’. Met je ogen kun je diepte zien in de normale/fysieke wereld, het derde oog geeft je diepte, dimensie en een bereik in de subtiele werelden.

Je bent in staat om meesterschap te krijgen over de stroom aan gedachten. Het is je innerlijke licht dat schijnt. Je verkrijgt meesterschap over de dualiteit van je geest. Je leert tussen de regels van polariteiten te lezen. Iedere keer wanneer het innerlijk licht schijnt kun je helder zien. Het Ajna chakra is het centrum om je energie te concentreren en projecteren de kosmos in, om je hoger doel te begrijpen.

Een schaduwkant van het Ajna chakra kan zijn: verwarring en depressie, afwijzing van het spirituele en over-intellectualiseren.

Het zevende chakra, Sahasrara, wordt ook wel kruinchakra of Tiende Poort genoemd en staat onder invloed van de pijnappelklier. Hier vind je de verbinding met het Hogere Zelf. Het is de zetel van je Ziel. Sahasrara kan je verlichting geven. Het opent jouw relatie met het onbekende!

Een schaduwkant van het Sahasrara: het gevoel dat je gescheiden bent van het bestaan en van overvloed. Angst voor de dood, hartzeer en verdriet houden het kruinchakra ook meer gesloten.

Wanneer de hypofyse actief is zal het de relatie met de hoger gelegen klier, de pijnappelklier, versterken en activeren. Het licht dat via je ogen naar binnen komt, vloeit door naar de pijnappelklier die ook receptoren heeft om licht te vangen. Subtiel licht, opent de pijnappelklier om stoffen aan te maken die je in verbinding brengen met je Ziel, het oneindig bewustzijn. Laat jezelf gaan in een volledige overgave en buig voor de oneindigheid! Ootmoed is een sleutelkarakteristiek van de pijnappelklier en het kruinchakra, puur en alleen vanuit het oogpunt voor transcendentie en de liefde voor jouw relatie met het onbekende. Het zevende chakra wordt ook wel het tweede hart genoemd en dan begrijp je en voel je nu misschien ook waarom.

Om de pijnappelklier te activeren en je kruin te openen is concentratie, of focus, op het puntje van je neus noodzakelijk.

De pijnappelklier als poort
Een gezonde pijnappelklier is de poort naar goddelijke energieën. Het wordt ook wel de Tiende Poort genoemd en geassocieerd met de stijging van de kundalini. Bij spirituele verlichting is het gebonden aan biochemische en elektromagnetische interacties. De pijnappelklier maakt tryptofaan, serotonine, melatonine, pinoline, 5-MeO-DMT (een voorloper van DMT) en DMT aan. Pinoline heeft alles te maken met bewustzijn. 5-MeO-DMT is een psychedelische tryptamine (de stof die je ook kunt vinden in bijv. paddengif – Kambo, planten – Ayahuasca, zaden en hars). DMT is een natuurlijk voorkomende tryptamine en neurotransmitter en wordt ook wel de spirituele molecuul genoemd.

“DMT zou worden afgescheiden tijdens ons dromen en tijdens spirituele ervaringen en tijdens overlijden. Het is een chemische stof die bij inname een sterk hallucinerend effect geeft, sterker dan welke andere drug dan ook. Dus de stof die spirituele ervaringen geeft zit nou juist in de pijnappelklier. Dus in het proces van ontwaken heeft de pijnappelklier een grote functie” – Uit: NYX een blog over slaap

Het belang van Kundalini
Van het rectum naar de stembanden (vijfde chakra) wordt het zilveren koord genoemd. Van de nek naar het topje van je hoofd wordt passage genoemd. Van het derde oog (tussen je wenkbrauwen) naar de pijnappelklier wordt gouden koord genoemd. Om de energie of Kundalini omhoog te brengen, te laten rijzen door deze koorden en de passage, breng je hydraulische ‘sloten’ of locks aan. Je voert druk uit in bepaalde delen van je lichaam waardoor je de energie omhoog trekt.

De pijnappelklier of zetel van de Ziel werkt niet naar behoren wanneer het topje van je hoofd, je kruin afgesloten is. Echter, zodra de warmte van de Kundalini energie omhoog komt en de pijnappelklier haar stoffen gaat uitscheiden dan werkt de hypofyse als een soort radar om negatieve gedachten uit te geest te weren. De Kundalini wordt gezien als de zenuw van de Ziel en dat laat het belang zien van een ontwaakt bewustzijn. De pijnappelklier maakt DMT aan wanneer ze volledig werkzaam is. Meer bijzonders is er niet voor nodig.

Een gezonde pijnappelklier is belangrijk voor een goede geestelijke gezondheid, maar ook om controle over je eigen leven te behouden en niet als makke schapen achter de meute aan te lopen. Om een zelfbewust en autonoom denkend wezen te blijven. Ook het circadiaans ritme dient gezond te blijven. De Ziel, schijnbaar onzichtbaar, afgescheiden van de materiële wereld, creëert eigenlijk het lichaam en niet andersom.

Samenwerking en activering van hypofyse en pijnappelklier
Er is natuurlijk een trucje wanneer je door middel van meditatie zowel de hypofyse als de pijnappelklier wilt activeren en wilt laten samenwerken. Nou is de hypofyse niet zo lastig, de crux zit nou net bij die pijnappelklier. Die uitleg geef ik niet hier in dit blog, aangezien het al lang genoeg is. Het is een techniek die maar weinig leraren hebben onderwezen, dus best lastig om zo even uit te leggen. Wel geef ik hieronder focuspunten voor je meditaties en deze zijn ook niet geheel onbelangrijk en wie weet ontdek je zelf de weg!

De focus op het Derde Oog: met gesloten ogen richt je de ogen en je aandacht wat omhoog, naar het midden van het voorhoofd, een beetje boven de wenkbrauwen. Dit deel van het voorhoofd komt overeen met het zesde chakra. Deze focus stimuleert de hypofyse en sushmuna (het centrale (zenuw)kanaal door de wervelkolom).

De focus op het topje van de neus: de ogen zijn licht gekruist, langs de neus naar het puntje. Deze focus balanceert de Ida, Pingala en Sushmuna en stimuleert de pijnappelklier en de frontaalkwab van de hersenen.

De focus op de bovenkant van het hoofd: je draait de gesloten ogen naar boven, alsof ze door het bovenste middelpunt van het hoofd kijken. Dit gebied is het zevende chakra, of Tiende Poort. Stimuleert de pijnappelklier en het kruinchakra.

Het perceptiepunt, in het midden van het hoofd, projecteert energie naar voren, tussen de wenkbrauwen door de (wortel) van de neus. De endocriene klier hiermee verbonden is de hypofyse. Ajna chakra.

Het oneindigheidspunt, in het centrum van het hoofd, maar projecteert omhoog door de anterior fontanel. Daarom wordt het ook wel kruinchakra genoemd, of Tiende Poort. De endocriene klier die hier mee verbonden is de pijnappelklier.

Verminderde werking pijnappelklier
Door stoffen in onze voeding, belasting vanuit het milieu en het afnemen van de melatonineproductie naar mate je ouder wordt verkalkt de pijnappelklier. Het kan de psychische en spirituele functies doen vertragen. Zware metalen, fluoride in water en tandpasta kan de pijnappelklier doen vertragen, maar ook kwik (vullingen in tanden, vaccinaties) en synthetische drugs hebben een zeer negatieve werking op de functie van de pijnappelklier.

DMT behoort tot de hallucinogene en entheogene (Grieks voor ‘de godheid binnenin opwekkende’) drugs

Is de pijnappelklier ons navigatiesysteem voorbij tijd en ruimte? Of je je nu wendt tot hallucinogene middelen of puur alleen tot meditatie en de Kundalini energie gebruikt, de stoffen die de pijnappelklier maakt stellen de mens in staat om multidimensionale reizen te maken, andere dimensies te verkennen en de ervaring te voelen van het eindeloos bewustzijn, het Ik Ben Bewustzijn, dat voorbij onze derde dimensie van tijd en ruimte ligt. Ligt daar niet een geweldig potentieel voor de mens om wakker te worden en voor het idee van ‘Merging into Spirit’? Je bent nooit los van Ziel, je bent hier om Ziel te realiseren vanuit verbondenheid en je hoeft dus ook niet op zoek naar God of jezelf!

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Bronnen:
“The Aquarian Teacher” Yogi Bhajan PhD
“Het Subtiele Lichaam” Cyndi Dale
“De Geometrie van de Schepping” Drunvalo Melchizedek
“Een gezonde pijnappelklier is belangrijk in deze tijd” Wij Worden Wakker

Midzomernacht dromen

Midzomernacht dromen

Het is bijna midzomer. De zon staat het hoogst aan de hemel en het licht zegeviert. Vruchtbaarheid, vuurkracht en groei zijn een paar kernwoorden voor deze periode. De zomerperiode dient zich aan en voor velen betekent dat op vakantie gaan en nieuwe plekken ontdekken, samenzijn met familie en gezin. Voor anderen is het een periode van werk, maar vaak met wat meer rust en ruimte.

Voor diegenen die het interessant vinden om een midzomer meditatie te doen in de vakantietijd heb ik een meditatie uitgeschreven. Te doen waar je maar wilt! Kanttekening is dat het prettig is wanneer je enige kennis hebt van yoga en ademhalingstechnieken waar het gaat om het begin van de meditatie, maar je kunt ook starten met een ontspannen ademhaling wanneer de termen je helemaal niets zeggen. Je hóeft je niet te verdiepen in yoga.

Aangezien alles bestaat in het oneindige bewustzijnsveld is niets ‘nieuw’ of ‘van mij’. Toch zou ik het zeer waarderen, als je deze meditatie letterlijk overneemt, dat je mijn naam erbij vermeldt. In deze vorm heb ik het zo samengesteld.

Met liefde, een hele fijne zomerperiode gewenst en moge je dromen en wensen voor de komende periode gemanifesteerd worden!

Ben je bekend met mediteren? Dan zul je zo je eigen manier hebben om tot rust te komen, om de flow van energie door je heen te laten gaan, maar heb je dat niet, dan kunnen dit handvatten zijn:

Je kunt mediteren op een matje of een vacht. Ondersteun je bekken als dat nodig is, met een kussentje. Zorg dan dat je je bekken kantelt wanneer je op dat kussentje zit. Het voelt alsof je wordt gedragen. Waggel een beetje met je billen zodat je comfortabel zit en zodat je rug recht en lang wordt. Het is niet de bedoeling dat je zomaar bovenop een kussen ploft, maar vorm het naar jouw lichaam en houding.

Zink in je lichaam. Als je begint met een meditatie en je zit lekker, laat spanningen los. Spierspanningen, gedachten en ook je adem. Je bewustzijn is volledig in je fysieke lichaam en je aandacht is helemaal laag en diep wanneer je die ontspanning hebt. Voel dat je echt in het bekkengebied zakt en verbinding maakt met je basis en de zwaartekracht. Zit stevig en verbindt jezelf via aardekoordjes met de aarde.

Open jezelf om te ontvangen, laat het toe en laat het gebeuren. Je hoeft niet altijd je mind, je gedachten te fixeren op wat er losgelaten of toegelaten wordt. Belangrijk is om te balanceren. Balanceer datgene wat uitgaat en binnenkomt, besteedt niet teveel aandacht aan wat jou blokkeert, ga er niet teveel in mee en besteed ook niet teveel aandacht aan wat er van bovenaf naar binnen vloeit. Ook belangrijk, balanceer het aspect van geven en ontvangen! Met name bij vrouwen is dit principe een lastig ding. Balans ontstaat wanneer deze twee evenredig zijn.

Voor meer informatie hoe je kunt gronden een verwijzing naar een ander blogbericht.

Voor mensen die bekend zijn met Kundalini Yoga, tune in met de mantra ‘Ong Namo Guru Dev Namo’ om je te verbinden met de golden chain, maar verbinding maken op een andere manier kan natuurlijk ook. Vragen om bescherming en geleiding is echter iets om zeer te overwegen.

Ademhaling
Adem in en uit door linker neusgang – drie minuten

Adem in en uit door rechter neusgang – drie minuten
 
Ga dan over naar de Nadhi Sodhana, de afwisselende linker/rechter neusademhaling

Voor diegenen die bekend zijn met Yoga en Kundalini Yoga, ga over naar een vuurademhaling met handen in Gyan Mudra – duim en wijsvinger verbonden en strek je armen over je knieën – drie minuten

Zorg dat je bij deze oefeningen mooi rechtop zit, met een rechte rug, maar schouders ontspannen en maak je onderrug niet hol. Maak in je eigen ritme voor ongeveer drie minuten een krachtige vuurademhaling ook wel Kapalabhati genaamd

Maak een antenne van je rechterhand, vingers wijzen omhoog en plaats je duim op je rechterneus. Maak een volledige Yoga Pranayam (lange diepe adem) door je linkerneus. Daarna doe je dit door je rechterneus, dus wissel je van hand en van neusgang
 
Je maakt dan een antenne van je rechterhand, met je duim weer op je rechterneus. Eventueel plaats je je wijsvinger op je derde oog, tussen je wenkbrauwen. Adem diep in door je linkerneusgang, houdt even vast, sluit je linkerneusgang en adem uit door rechts. Dan weer in door rechts, houd even vast en sluit af, adem uit door links en dan weer in door links en zo ga je door)

© Anita Mitra

Energie opwekken
Masseer de vingers van je handen. Iedere vinger geef je dezelfde tijd, wrijf over je vingers van basis naar top en masseer ook je kootjes

Wrijf dan de handpalmen langs elkaar, bouw energie op, warmte. Voel het centrum van je handpalm gaan gloeien, activeer jouw pranische, helende kracht

Open en sluit heel snel je handen. Vingers komen op je palm en strek je vingers uit, maak dat krachtig

Dan breng je je handpalmen op hoogte van het hartgebied/voor je borst en een beetje uit elkaar, handpalmen wijzen naar elkaar toe, maar raken elkaar niet. Vingers wijzen naar voren, van je af. Strek je vingers een beetje uit en voel nu die uitwisseling van energie tussen je handpalmen, voel de polaire kracht, het aantrekken en afstoten. Beweeg je handen een beetje naar elkaar toe en trek ze wat uit elkaar, speel met de energie die je voelt tussen je palmen

Je linkerhand is negatief, je rechterhand is positief geladen en zo ontstaat er een elektromagnetische beweging

Mediteer ook op je ruggengraat, visualiseer dit als een zilveren koord, stralend en vibrerend. Wanneer je je concentreert kunnen je gedachten niet gaan dwalen. Je bouwt de kracht op van een sterke, gefocuste geest en daarmee wordt ook je intentie sterker in datgene wat je doet

Je bent zo ook makkelijker in staat om het hartgebied te openen. Wanneer je gedachten zich ontspannen dient de meditatieve geest zich aan en voel je de neutrale staat van zijn en dus ook de energie van het hart

Kanaliseren en balanceren
Wees als een kanaal en maak dat vrij om oneindig bewustzijn als een hol vat door je te laten gaan, om er in op te gaan en je verbonden te voelen. Je zorgt voor balans wanneer je ook loslaat, doordat je daarmee de beweging behoudt en toelaat. Met vertrouwen en overgave open je en doe je eer aan dat eindeloze bewustzijn.

Bereid je voor om de volgende en onderstaande mantra te chanten. Laat de vibraties van de klanken en je stem kanalen openen. Je mag je handen in je schoot leggen met de rechterhand op de linker. Of handen in Gyan mudra met gestrekte armen over je knieën.

Vibratie van klank
Chant nu een tijd de volgende mantra, voel de vibratie en kracht van onderstaande woorden:
 
‘Har Har Har Har Har Har Har Har’
 
Gevolgd door
 
‘Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam’

(Op deze manier chant je ‘Sat Nam’ als Satte Nam)

En dan herhaal je deze cyclus zolang als je wilt, maar 11 minuten of langer is fijn.

‘Har’ wordt gechant met de kracht van je navel, dus trek je navel een beetje in en laat je tong rond en los door je mond gaan. ‘Har’ klinkt dan bijna als ‘Hadduh’

Har betekent creatieve oneindigheid. Oneindigheid in zijn creatieve, scheppende vorm
Har wordt heel veel gebruikt in meditaties voor voorspoed en overvloed
 
Sat Nam betekent Ware Naam. Een manier om te erkennen dat jouw essentie de Essentie is. Waarheid is groter dan welke menselijke waarheid ook. Er bestaat hierbij ook geen onwaarheid zoals er ook geen onware zelf bestaat. Het is niet eens een concept van goed of fout

Sat Nam is een bijzonder fijne groet, eigenlijk zeg je hiermee ‘Ik zie jou in je ware natuur’,
‘Ik erken de goddelijkheid in jou’

De energie beweegt van etherisch (Sat) naar materie (Nam)

Sat Nam bestaat uit de vijf klanken S A T (a) N (a) M (a)
en daar hebben we de cyclische mantra van oneindigheid, bestaan of leven, dood of transformatie en wedergeboorte

Het stralende lichaam
Terwijl je chant open je jezelf en de energiekanalen en maak je jezelf transparant. Voel dat je lichaam of je huid geen grens is, maar opgebouwd uit atomen met ruimte ertussen waar uitwisseling van energie plaatsvindt en maak jezelf doorlaatbaar. Je kunt het stralende lichaam verder laten rijken en de lichtende vezels versterken en het als een laser van je af laten stralen.

Voel dat je hiermee ondersteuning krijgt en ervaar dit alsof er een mantel om je heen wordt geslagen. Voel alsof je wordt omarmd en voel die liefde door je heen gaan en heel ver, naar verre oorden uitreiken.

Het is prima als je aanwezigheid bemerkt van Voorouders, gidsen, krachtdieren, goden of godinnen. Ze zullen je stimuleren, beschermen en aanmoedigen, maar het hóeft niet. Ervaar een net van licht en daarmee een diepe verbinding.

Afronden
Voel je dat je wilt eindigen? Doe dat met een diepe in- en uitademing in drie keer.
Kom langzaam en rustig terug, dat wil zeggen, voel je fysieke lichaam, je plek op je matje in de ruimte. Maak je lichaam los door zachtjes te bewegen of te schudden en maak de bewegingen steeds wat groter. Rek jezelf uit. Masseer je lichaam.

Je kunt het beste eindigen met het hardop zingen van de mantra ‘Sat Nam’, je maakt een duidelijk en hoorbaar einde aan je meditatie.
Adem diep in en op een diepe uitademing zing je ‘Saaaaaaaaaat’ en dan als laatste een hele korte ‘Nam’. In totaal die je dit drie keer.

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Vanadísnacht/Beltane, feest van sensualiteit en seksualiteit

Vanadísnacht/Beltane, feest van sensualiteit en seksualiteit

Het is de avond van Vanadís of Beltane. Het moment om overvloed, groei en welvaart te verwelkomen. Ik ben een Mei meisje en voor mij betekent dit het vieren van één van de mooiste jaarfeesten. Het moment waarop het mannelijke en vrouwelijke samenkomen en een verbinding aangaan met elkaar. Het samensmelten van twee belangrijke krachten die leven geven. De scheppende, creatieve kracht is op haar sterkst in balans, aanwezig de komende tijd. De mooiste dans van het masculiene, viriel en potent en het feminiene, sensueel, authentiek en leven gevend. Zon en Maan in evenwicht, vereniging in het Heilige Huwelijk, de Hieros Gamos.

© Onbekend

“If a woman sits with folded hands in her lap for a few minutes every day, and feels she is a container so vast that she contains the whole Universe, she will never feel weak or have any problems. There is nothing beyond woman except God”
Yogi Bhajan

Als je naar het Jaarwiel of Levenswiel kijkt, zijn we aangekomen in een fase tussen het begin van de lente en de ontluikende natuur (Oosten) en het hoogtepunt van de zomer (Midzomer in juni), het Zuidoosten op het wiel. Het jaarfeest is Vanadís- of Walpurgisnacht of Beltane. Je voelt nu hoe de levenskracht en het vuur toenemen. Het jonge groen, de vruchtbeginselen, alles is klaar om bevrucht te worden zodat er daadwerkelijk nieuw leven kan komen.

Beltane of ‘Beltine’ het Iers-Keltische woord dat ‘vuur van Bel’ betekent is een vuurfeest dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei. Bel, die ook wel Beli, Belenos of Belinus wordt genoemd is een zonnegod. Dit is de tijd van het jaar waarin de vruchtbaarheid wordt gevierd. De god en godin komen samen en op dat moment is het mannelijke en vrouwelijke in gelijke delen één om daadwerkelijk te scheppen.

© Onbekend

Het is dus een vuurfeest en meestal wordt er één groot vuur aangestoken met negen heilige houtsoorten: Eik, voor de God of mannelijke energie; Berk, voor de Godin of de vrouwelijke energie; Spar, voor (weder)geboorte; Wilg, voor de dood; Lijsterbes, voor magie; Appel, voor liefde; Wijnstok, voor vreugde; Hazelaar, voor wijsheid en Meidoorn, voor bescherming. Mensen springen over het vuur, alleen of samen met elkaar als ze het jaar samen willen doorbrengen en het vee wordt langs de vuren geleid om voorspoed en geluk te mogen ontvangen.

© Josephine Wall

Vanadís is één van de namen waarmee de Germaanse godin van magie, liefde, lust en seksualiteit Freya wordt aangeduid. Zij schenkt ons schoonheid, opent de zintuigen en het derde oog. Zij geeft liefde en inzicht die wij vervolgens kunnen integreren. Volgens de Germanen was er veel magie in de nacht van 30 april op 1 mei. Wodan en Freya zouden dan de winterdemonen verdrijven om de lente toe te laten. Wanneer we ons in een tussenfase op het Levenswiel bevinden, in dit geval het Zuidoosten, is de scheidslijn tussen de aardse wereld en de geestenwereld heel dun en kun je de waarden en sfeer het beste ervaren en beleven. Vanadísnacht staat ook bekend als Walpurgisnacht. Volgens Duits volksgeloof zouden in deze nacht heksen en duivels tevoorschijn komen, die op de gekst denkbare vervoermiddelen door de lucht suisden en naar verzamelplaatsen vlogen. De Godin Freya werd tijdens Walpurgisnacht vereerd met een groot feest waarbij er volledige seksuele vrijheid was en jonge vrouwen zich lieten ontmaagden.

Een ander woord voor dit feest van 30 april op 1 mei is Meiavond. Vernoemd naar een ander ritueel voor vruchtbaarheid, het dansen rond de meiboom. De boom, verankerd in de grond, is als een fallussymbool. Deze boom wordt versierd met rode en witte linten en door om de paal te dansen worden de levenskrachten aangewakkerd. Dit jaarfeest is al met al een behoorlijk seksueel getint feest, maar met het doel vruchtbaarheid te geven aan Moeder Aarde, aan de gewassen, aan al wat leeft en levensvatbaar is. Het mannelijk en vrouwelijke in perfecte balans.

Uit “De Gevleugelde Tarot
© Dick Schoof

De plek waar de samensmelting plaatsvindt om de Kundalini-shakti in beweging te brengen en het vuur op te laaien is bij het heiligbeen, en verbonden met het 2e chakra. Deze heeft alles te maken met seksualiteit en sensualiteit, schepping en creatie, maar ook leven/dood/wedergeboorte. Er wordt veel waarde gehecht aan die plek in ons lichaam, bij de vrouw is dat de baarmoeder. Het centrum van de gevoelens, emoties, verlangens en scheppende krachten kan ook een bron van opgeslagen pijn, angst en onzekerheid zijn en daardoor raakt het hierboven genoemde centrum verstoord. Het is niet zo vreemd dat er in deze tijd ook veel aandacht uitgaat naar het helen van de aspecten die te maken hebben met dat 2de chakra en de riten van de baarmoeder in het bijzonder.

© Natalia Sat Vichar
Aquarian Woman art

Het element water is van groot belang bij dit sacrale gebied van het 2e chakra en de geslachtsorganen. Op psycho-spiritueel vlak ben je in de Bron (in de baarmoeder) waar reiniging en loutering door middel van water plaatsvindt. Je bent als het ware onder water, in het donker, waar een doop plaats heeft met de baarmoeder als doopvont. De rituelen van de oude mysteriescholen speelden zich af in de aarde, onder de grond. Je maakte een reis door de wateren van de onderwereld.

“The trip to the underworld is a mytheme of comparative mythology found in a diverse number of religions from around the world. The hero or upper-world deity journeys to the underworld or to the land of the dead and returns, often with a quest-object or a loved one, or with heightened knowledge”
Bron Katabasis Wikipedia

De Kundalini Shakti, een mysterieuze psycho-spirituele kracht, gereinigd en gelouterd in de waterstromen, wordt vervolgens geboren uit de Bron in het element vuur van het 3e chakra. Van vrouwelijke maankracht naar mannelijke zonnekracht waar transformatie plaatsvindt en de kracht om te manifesteren mogelijk wordt.

“God cannot create another God. Therefore God is impotent. The potent God is when God, through the Divinity of the Infinity of the Adi Shakti, prevails”
Yogi Bhajan

Geef je over aan de vreugde die de meimaand brengt en aan de levenskracht die nu door je heen gaat, waarmee je jouw doelen vruchtbaar maakt. Voel je passie en vertrouw erop dat jouw doelen en plannen uit zullen komen.

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Kundalini en Alchemie

Kundalini en Alchemie

Kundalini is samengevoegd uit het Sanskrietwoord ‘kundal’, dat schroef of ontrold betekent en -ini dat een vrouwelijk achtervoegsel is, in de betekenis van een godin, als Shakti. Kundalini wordt ook gezien als een slapende slang die ligt te wachten om te worden gewekt. De Kundalini ligt ontrold (ja, ontrold, namelijk als een spiraal) in een drie-en-een-halve schroef of wending aan de basis van de ruggengraat in het driehoekige bot van het heiligbeen. De Latijnse naam is `Os Sacrum’. Dit doet vermoeden dat het een geestelijke of gewijde plek is in het lichaam. Hier bevindt zich de Athanor, de smeltkroes van de lichaamstempel. Er zijn drie staten van energie: positief, negatief en neutraal, drie wendingen. De Kundalini staat op het punt zich als psycho-energetische kracht te manifesteren. De halve schroef is die energie die door het centrale kanaal van de wervelkolom wil opstijgen, gesymboliseerd als de kop van een slang. Kundalini wordt daarom ook de Serpent Power genoemd. Kundalini is oerenergie, latent aanwezig en vaak onbewust, maar de zetel van absolute kennis. Er is veel geschreven in de Upanishads over Kundalini en Kundalini Yoga wordt als de hoogste aller yoga’s gezien.

© Onbekend

De Kundalini is op verschillende manieren weergegeven, symbolisch, allegorisch of in verhaalvorm en overdrachtelijk. Het bestaat sinds eeuwenoude tijden, door alle tijden heen en zal altijd blijven bestaan. De Sephirot, de Yggdrasil (levensboom), het Adam en Eva verhaal met de slang en de boom, Mozes met zijn staf in de woestijn, de wederopstanding en het paasverhaal, allemaal gaan ze over de opstijgende levenskracht, de transformerende vuurkracht en het ontwakingsproces. Een proces in de mens naar onsterfelijkheid.

Het Kundalini ontwaken is een alchemistisch proces. Daarbij is het navelpunt van belang. Hierin bevinden zich de beginpunten van alle 72.000 nadi’s (de energiekanalen), waarvan 3 het meest worden benadrukt. Dat zijn de Ida (zorgt voor verkoelende, voedende en verzorgende energie), de Pingala (zorgt voor verwarmende, activerende en vuur-kracht energie) en de Sushumna (die bestaat ook weer uit drie kanalen, maar het centrale kanaal, daar stroomt de Kundalini door omhoog). Wanneer de prana (inkomende, positieve energie) en apana (uitscheidende, negatieve energie) zich vermengen bij het navelpunt vindt er een alchemistische omzetting plaats. Het versmelten van twee polen zorgt voor een beweging. De versmolten energie zakt naar beneden waar het de ontrolde slang aantikt en Kundalini Shakti begint op haar reis omhoog. Tijdens de alchemistische omzetting kan er een hitte ontstaan, een vuur, waarbij angsten, trauma’s en oude pijn kunnen worden verbrand. Kundalini stijgt op langs de chakra’s en verbindt zich met Shiva in de ‘slaapkamer’ in de hersenen, de thalamus en vervolgens opent de kruin om te verbinden met het Ene Ongemanifesteerde Bewustzijn. Onbewustheid wordt gezuiverd. Daarna ontstaat er een koelte die het licht en de kosmische energie laat neerdalen en instromen. Dit leidt naar heling en inzichten. Dit is de bevrijding van karma (zowel zielenkarma als collectief karma) en je overstijgt de illusie van afgescheidenheid. Je bent niet meer in slaap, maar ontwaakt. Vervolgens zal de Kundalini bij de meesten blijven stijgen en dalen en een voortdurend proces van reiniging en oplading zijn. Mits op een juiste manier gedaan is het stijgen van de Kundalini een langzaam en geleidelijk proces.

Alchemie
“De alchemisten wilden hun ziel tot ‘spiritueel goud’ omsmeden. Alchemie was een parallel proces van innerlijke en uiterlijke transformatie. De alchemist kon alleen zichzelf transformeren, als hij ook het proces in de smeltkroes kon voltrekken. Hij wilde immers medeschepper worden. De alchemie gaat er vanuit dat er een levengevend principe in de natuur is, ‘de geest’ genaamd. Daarnaast heeft alles in de natuur een unieke essentie, wat ze de ‘ziel’ noemen. De ‘geest’ en de ‘ziel’ zijn materieel geworden in een ‘lichaam’.

De ziel wordt in de alchemie ‘zwavel’ genoemd. Het is bewustzijn, het mannelijk principe, het actieve zaad. Het is ‘het idee’ waaruit alles ontstaat.

De geest wordt in de alchemie ‘kwikzilver’ genoemd. Dit is de levenskracht, het eeuwige vrouwelijke, de eerste materie en de moeder van alle dingen.

‘Zwavel’ en ‘kwikzilver’ verbinden zich met elkaar in ‘zout’. Het is hun vrucht, hun kind, het harmonische punt waar hun tegenstellingen samenkomen”.
Bron

Het alchemistisch proces is te vergelijken met wat er vooraf gaat aan het ontwaken van de kundalini. Zwavel, de Ziel, is heet en brandend. Kwik, de Geest, is verkoelend en vloeibaar. Het lichaam wordt de Athanor, de oven, als smeltkroes. Het vuur van de kundalini verast – zuivert – het Zout (de stoffelijke aspecten), de Zwavel (de Ziel) en het Kwik (de Geest).

Fan the Flame of your inner heat!

“Laat zelfbeheersing de oven zijn
En geduld de goudsmid
Laat begrip het aambeeld zijn
En sprituele wijsheid het gereedschap
Laat in de smeltkroes van liefde
De nektar smelten
En smeed daarmee het Ware”

– Vrij vertaald van Japji Sahib pauri 38 –

Een Transculturele alchemistische allegorie
“Aan de onderkant van het ruggenmerg (Sushumna) bevindt zich de conus medullaris: een omgekeerde heksenhoed die een kegel van astrale kracht bevat. Hier slaapt Shakti (Doornroosje), die op Shiva (de Prins) wacht. Shiva’s bewustzijnskus kan haar uit haar trance bevrijden, waardoor ze in staat zijn naar de medulla oblongata (‘langwerpig blokje’) omhoog te gaan. Ze verenigen zich in de bruidssuite in de hersenen, die door anatomen ‘thalamus’ wordt genoemd (Grieks voor ‘slaapkamer’).

Shakti is een weduwe (Isis), een maagd (Sneeuwwitje – door de zeven chakra’s gediend, die in hen die nog geen bewustwording hebben bereikt een dwergformaat hebben). Ze is de bruid Assepoester (dat wil zeggen ‘Dame van de As’), wier latente alchemistisch vuur in de open haard (kanda) onderhouden wordt, altijd klaar om als door de schoorsteen (sushumna) oplaaiende kundalini te ontbranden.

Ze is de vrouw van het meer, die voortdurend haar haar (cauda equina) wast in een alchemistisch waterreservoir (hersen- en ruggenmergvloeistof); op een dag zal ze met Excalibur toestoten om door Arthur ontvangen te worden. Dit is zowel een verwijzing naar het oude vedische offer van paarden als naar de geheime contracties van de yogi’s.

Shakti is niet alleen een weduwe, een maagd en een bruid, maar ook een echtgenote, moeder en gescheiden vrouw: de mensheid is de Athanor binnen de heilige heiligbeenfundering van de lichaamstempel vergeten. Deze microkosmische oven haalt goud uit zwavel, zilver uit kwik, verenigt (koppelt) de zon en de maan, de rode roos en de witte roos, destilleert tinctuur uit substanties, ether uit de elementen en verhit voorzichtig het ‘filosofische ei’ binnen de alambiek van de schedel en doet uiteindelijk de steen der wijzen zichtbaar worden”.

Bron: “Kundalini & Chakrawerkboek” door John Mumford

Caduceus
De Caduceus is een staf waar zich in tegenovergestelde richting twee slangen omheen winden. Het is een oeroud symbool dat je overal ter wereld tegenkomt, in de oude culturen van Mesopotamië, Egypte, India, Europa en Midden-Amerika. De meesten zullen het symbool kennen van de Griekse god Hermes (of de Romeinse Mercurius), welke weer was gebaseerd op de Oud-Egyptische god Thoth. Thoth/Hermes, de vader van de alchemie introduceerde de symboliek van de caduceus om heling uit te drukken.

De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum: mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest of in alchemistische termen: Sol/Luna en zwavel/kwik. Het opgaan van het mannelijke en het vrouwelijke in elk organisme bewerkstelligt Eenheid waarbij goddelijke energie vrijkomt. Zoals deze symboliek in de caduceus besloten ligt, geldt deze zelfde symboliek ook voor de wereldboom, de Yggdrasil en voor Odin en de Wilde Jacht.

Evenwichtig transformatieproces
Even terug naar de Kundalini. Als je hier leest en weet dat het een lichaamseigen, constitutionele kracht is – hoewel latent aanwezig – hoe kan het dan gevaarlijk zijn? Kundalini is in staat jou je ware talenten te laten leven, de creatieve energie die leidt tot manifestatie. Het kan in jou je hoogste, originele zelf tot uitdrukking brengen. Mits op een juiste manier gedaan is het stijgen van de Kundalini een langzaam en geleidelijk proces. Onder begeleiding en onder bepaalde condities kun je de Kundalini opwekken.

De Kundalini Shakti in beweging kan nare trauma’s laten zien en je confronteren met opgeslagen, pijnlijke zaken op zielsniveau. Ga je daar alleen maar zelf wat aan doen, of vraag je hulp en begeleiding? Oud karma en nieuwer karma, kun je het onderscheiden? Weet je wie jouw basis verankert, indien nodig, om te kunnen reinigen en loslaten?

Wanneer de Kundalini te krachtig en snel in beweging komt, ontstaat er teveel hitte. Er zullen zich dan problemen voordoen in de psychofysieke energiehuishouding. Vaak wordt er gerukt aan de kundalini, of wordt er op een verkeerde en onbeschermde manier iets opgewekt dat vervolgens door de verkeerde kanalen gaat stromen en uiteindelijk kortsluiting laat ontstaan in je hoofd. De energie versnippert en vliegt uit je hoofd, met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig zijn de meeste mensen aangetrokken tot een snel klaar, snel resultaat methode en Kundalini Yoga is een hoge snelheidstrein onder de yoga’s. Weet echter wel waar je mee bezig bent, houd je bewustzijn erbij. Je stopt ook niet zomaar je vingers in het stopcontact of je handen in het vuur. Weet waar je mee te maken hebt en volg je eigen weg.

Voor mensen die slecht verankerd zijn in hun lichaam, vanuit angsten leven en daardoor moeilijk in hun basis zakken kan extra begeleiding nodig zijn.

Tegenwoordig is er meer stress en worden er veelvuldig synthetische drugs gebruikt, maar hoogsensitiviteit neemt ook toe en daar kan evengoed problematiek uit voortkomen. De aandacht komt veel makkelijker hoog in het lichaam komen en dan is er grote kans dat er meer aandacht besteed moet worden aan extra zorg. Kundalini kan je onsterfelijk maken, maar het is wel handig dat je een beetje weet hoe! En genezing ligt bij diezelfde psycho-energetische kracht als waar sommigen zo bang voor zijn!

Enkele punten die je heel goed in acht moet nemen:
* Werkelijk gronden en aarden
* In je lichaam zinken en verbinding maken met de aarde
* De diepe en volledige ademhaling (Yoga Pranayam) en andere ademhalingstechnieken beoefenen
* Visualisatie en focus, aandacht in meditatie omhoog richten, maar kosmische energie terug laten vloeien
* Klank en vibratie, zingen of chanten
* Dans

Bronvermelding:
“Spiritualiteit en energie” van Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven
“Kundalini & Chakrawerkboek” van Dr. John Mumford
“The Subtle Body” Cyndi Dale
Website Geert Kimpen

Meer informatie:
Caduceus
Kundalini en de Slangenkracht

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Pin It on Pinterest