Een tijdje geleden raakte ik in de ban van een spel genaamd Leela, the game of Self-knowledge, traditioneel met de Sanskriet naam Gyan Chaupar aangeduid.

De fascinatie voor dit spel en haar diepte ontstond nadat een leerling vertelde hoe zij dit dobbelspel had gespeeld en waar het op gebaseerd is. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het zette direct aan om mij hierin te verdiepen, waarom had ik hier nog nooit eerder van gehoord?

Calico textielmuseum in Ahmedabad, India

Snakes and Ladders, het Ladderspel

Oriental Research Institute in Jodhpur, India

Het Leela bordspel, Gyan Chaupar is een voorloper op het meer moderne spel Snakes and Arrows of ook wel Chutes and Ladders (of Slangen en Ladders) genoemd. Het bestaat nu ook als bordspel voor kinderen, maar traditioneel gezien is het een spiritueel, theatraal spel waarbij het leven wordt gezien als spel, als Leela. Harish Johari heeft een prachtig boek hierover geschreven (inclusief het bord om te spelen) “The Yoga of Snakes and Arrows; The Leela of Self-Knowledge”. Joop van der Hagen heeft een prachtige Nederlandse versie gemaakt, gebaseerd op dit spel, “Leela – Het leven als spel”.

Waarom het fascineerde werd allengs duidelijk. Meer dan tweeduizend jaar geleden ontstaan in het oude India en ontwikkeld door Hindoe geleerden vanuit deze traditie. Leela is een bordspel voor zelfkennis en zelfinzicht. Het is een levensspel dat een kijkje geeft in het menselijke bewustzijn. Het werkt als een sleutel waarmee toegang wordt verkregen naar goddelijke wijsheid.

Alle ups en downs die je op je zielenpad tegenkomt worden duidelijk wanneer je dit spel speelt. Door de verschillende lagen of rijken te doorlopen ervaar je al die etappes waar je de proeven van zelfontplooiing ontmoet:

1 Het fysieke rijk: de fundamenten van je wezen
2 Het astrale rijk: het rijk van fantasieën
3 Het hemelse rijk: het theater van karma
4 Het rijk van evenwicht: het verkrijgen van balans
5 Het menselijke rijk: men wordt zichzelf
6 Het rijk van soberheid en matiging: tijd van boetedoening
7 Het rijk van realiteit: het rijk van de oer-vibraties
8 Het rijk van kosmisch bewustzijn: het gebied van de Schepper of God, je bent je volledig bewust van je werkelijkheid zelf.

Het zijn zeven lagen (zeven chakra’s) en een achtste waar elk vakje een laag van hoger bewustzijn representeert.

Al deze lagen spiegelen zowel de obstakels van je karma als de beloningen van zelf-inzicht en hoe je Individuele Zelf zich verhoudt tot het Absolute Zelf. Elk vakje, negen per vlak, representeert een deugd of een ondeugd, een aspect van bewustzijn of een bepaalde laag van de werkelijkheid.

Wanneer je op een vakje komt met een pijl, mag je stijgen naar dat vak waar de pijlpunt zich bevindt. Wanneer je op de kop van een slang komt, ga je terug naar de staart. Zo wordt je je bewust van gewoontes en patronen die je hebt aangenomen en leer je je te onthechten van de wanen van je lagere ego.

Het spel wordt gespeeld op een bord met 72 vakjes. Je gebruikt een dobbelsteen om stappen te zetten op het bord. De betekenis van de dobbelsteen is dat je de ogen gooit die nodig zijn voor jou om verder te komen. Je speelt het spel met een dierbaar voorwerp van jezelf, dus met iets waar jouw energie in zit en dat voor jou van waarde is. De dobbelsteen symboliseert niet per sé willekeur, juist niet, het wijst je de stappen die voor jouw levensloop van belang zijn.

Als karma ons leert hoe gedachten en handelingen meer in harmonie gebracht kunnen worden met de wetten van de natuur, dan stuurt de dobbelsteen het aan. De dobbelsteen laat zien hoe karma als een rode draad meeloopt door je zielenpad. Maar het weefsel dat je maakt met de levensdraden bepaal jezelf en kan aangepast worden en met de nodige verkregen zelfkennis en de beloning van nieuwe inzichten neem je actief deel aan het spel van de kosmische energieën.

In het Leela spel ben jij een speler die vanuit zijn of haar rol handelt. En je speelt het pas serieus als je jezelf en het spel niet al te serieus neemt. Waar identificeer je je allemaal mee? Dit spel is de spiegel om dat te laten reflecteren en je zal er ook smakelijk om kunnen lachen. Zo werkt dat universele spel van kosmische wijsheid!

Alle vakjes spiegelen zowel de obstakels die karma op je pad brengt, maar ook de beloning wanneer je zelfinzicht hebt verkregen. Het spel confronteert je met al je ‘ik ben-tjes’, maar laat je ook het ware Ik Ben ervaren. Het is een wonderbaarlijk spel dat je gerust het universele spel van kosmische energieën kunt noemen.

Wil je alle ups en downs van zelfontplooiing onder ogen zien? Dan is er altijd een moment om het spel te spelen! Let’s play!

Lord Ananta

“Binnen de yoga-filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een “Leela”. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder” – Peter Marchand, leerling van Harish Johari en nu algemeen directeur van Sanatan Society.

Bron:
“The Yoga of Snakes and Arrows – The Leela of Self-knowledge” van Harish Johari

Meer informatie over de betekenis van slangen: Lees mijn (oude) blogbericht
Wil je meer lezen over Kundalini en de slangenkracht: Lees hier

Door Christel Nijland (Shama Kaur)

Pin It on Pinterest

Share This