De Bhagavad Gita, ofwel "Het lied van God", is een hoofdstuk in de Mahabharata. De Mahabharata is een enorm epos en de originele versie werd opgetekend in de periode tussen 1000 en 800 voor Christus. De langste oorlog die de geschiedenis heeft gekend werd hierin benoemd en het bezit een historische kern van waarheid. Het is een episch gedicht van meer dan 100.000 coupletten, een klassieke vertelling van een oorlog waar zowel mensen als goden strijden. De Mahabharata verhaalt over twee strijdende clans de Pandavas en de Kauravas. Het is een bron van informatie met betrekking tot mythologie, symboliek, geschiedschrijving, filosofie, geloofsovertuigingen, religie, gewoontes en gebruiken en mystieke belevingen. Het gedicht is ook een bron van traditionele kennis over yoga in die periode. Door de eeuwen heen is de Mahabharata het centrale epos van India geworden en werden er in de loop der tijd ook verzen en delen aan toegevoegd, zoals de Bhagavad Gita.

 

 

De Bhagavad Gita ontstond tussen 500 voor Christus en 200 na Christus in het Gita tijdperk. Samen met de Ramayana is de Bhagavad Gita tot op de dag van vandaag een belangrijke pilaar in de geschiedenis van yoga. Ramayana is een episch gedicht van 24.000 verzen en vertelt het verhaal over de tragische liefde van Heer Rama en Sita. Vishnu wordt gezien als één van de drie aspecten van het Absolute (Brahma is de schepper, Vishnu de onderhoudende of beschermende en Shiva is de vernietiger). Vishnu had tien belangrijke incarnaties en van de vier menselijke incarnaties zijn die van Rama en Krishna het meest krachtig en bekendst. De meeste verhalen in de Ramayana zijn metaforisch. Je kunt ze lezen als een verhaal en begrijpen als de deugden die leiden naar (zelf)bevrijding. Deugden zoals: rechtvaardigheid, dapperheid, non-gehechtheid, dienstbaarheid, discipline en de liefde voor de Waarheid.

 

De Bhagavad Gita is één van de grootste klassiekers en beschrijft het spirituele wezen van de mens, zijn universele positie en uiteindelijk zijn relatie met het goddelijke, de Schepper. Het is een dialoog tussen Krishna en zijn toegewijde prins Arjuna die kennis ontvangt van het Zelf. Het laat ons zien dat macht, haat en nijd de driften zijn die een enorme strijd kunnen ontketenen. De Pandava's vertegenwoordigen het goede, de Kaurava's het slechte. Krishna, als manifestatie van Vishnu, laat zien dat de mens gebonden is in de cyclus van geboorte en dood en dat dit eeuwigdurend is. Wanneer men begrijpt dat alles één is krijgen geboorte, dood en wedergeboorte een andere betekenis. In de Bhagavad Gita wordt beschreven hoe je God en de eeuwige ziel kunt ervaren met het daarbij behorende juiste handelen. Dit boek leert ons over karma, hoe onze daden en acties een reactie in onze toekomst creëren.

 

 

Het verhaal vertelt over hoe je door niet gehecht te zijn, juist in het heetst van de strijd, altijd kunt terugvallen op een constant en stil centrum in jezelf. Die kracht komt van een gedisciplineerde geest en niet door externe rituelen of opofferingen. De mens strijdt tegen krachten waar hij niet tegen opgewassen is en die hij ook niet zelf heeft gecreëerd. Het probleem is niet zozeer de actie die je in het leven brengt, maar gehechtheid die ons dwingt tot reactie. Wanneer we ons bevrijd voelen en zijn, handelen we vrij, zonder zorgen en spontaan, waarbij onze beweegredenen niet geleid worden door angst en acties niet door de lagere natuur worden gedomineerd. Haat brengt haat voort. Hebzucht, macht en geweld leiden tot ondergang. De enige overwinning die je kunt behalen is die in het gevecht tegen je lagere, instinctieve driften. Je leert dan te handelen vanuit dat wat voor alles en iedereen, universeel gezien, juist is. Dat is Dharma, je weet wat de natuurlijke wetmatigheid die ergens aan ten grondslag ligt betekent.

 

In de uitzendingen van Ohm is er aandacht besteed aan de uitleg van de Gita door Mansukh Patel. Als je wilt kun je hier de uitzendingen terugzien. De Gita geeft inzicht in de enorme wijsheid uit India.

 

 

"De traditie zegt dat na de strijd die in de Mahabharata beschreven wordt, de overgang plaatsvond van het Bronzen tijdperk (Dwapara Yuga) naar het IJzeren tijdperk (Kali Yuga), het tijdperk van onwetendheid en duisternis. Dit wordt in het verhaal geïllustreerd doordat de oude hoogstaande regels voor de oorlogvoering in de loop van de strijd één voor één worden gebroken. Zo is de Mahabharata het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Op het slagveld van Kurukshetra sprak Duryodhana, de Kaurava koning: "Zie dit leger van krijgers die klaar staan om mijn koninkrijk te verdedigen. Hun toewijding is op mij gericht en voor mij staan zij nu klaar om te vechten en gedood te worden". Arjuna sprak: "Mijn mensen staan hier om Dharma, rechtvaardigheid en menselijkheid, te verdedigen. Het is mijn plicht mij in te zetten voor hun welzijn".
Bron

 

Bron: internet, zoals aangegeven en "The Aquarian Teacher" van Yogi Bhajan uitgegeven door KRI.

 

Door Christel Nijland (Shama Kaur).

 

Delen is lief

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Contact

Christel Nijland
Herderinnestraat 19a
2512 CZ Den Haag
Tel 06 54745741
E-mail info@shamahuis.nl

Bedrijfsinfo

KvK 27334556
BTW NL161818274B01
NL23INGB0008775293

Social media

Deel Shamahuis op Social Media

Copyright 2015-2018 Christel Nijland | Hosting, ontwerp, realisatie en onderhoud: Blauwe Nacht